With Great Power Comes Great Responsibility Là Gì

 - 
Thời mình còn đi học mình nghĩ mình giỏi, mình là outlier đối với phần còn lại, mình hoàn toàn có thể code được cả một trang web hoàn chỉnh, điều nhưng mình từng nghĩ về ko nên học ĐH thì bản thân cũng rất có thể xin được việc làm bằng với trình độ chuyên môn của một ông hơn mình 4 tuổi mới tốt nghiệp ĐH