Divinerank

Luật thi đấu dưới đây được áp dụng cho tất cả các trận đấu thuộc hệ thống giải Vietnam Divine Championship

*Hệ thống luật được xây dựng dựa trên luật thi đấu quốc tế cũng như trong nước (Starladder, PGL, PGI, VCS)

Giới thiệu và mục đích

⦁Bản luật này được dành để áp dụng cho tất cả các đội tuyển tham gia thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống Vietnam Divine Championship. Bản luật được biên soạn để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các đội tuyển tham gia giải đấu. Nhằm mục đích giúp giải đấu được tiến hành thuận lợi nhất có thể, Divine Corp đề nghị quản lý và thành viên của các đội tuyển đọc kĩ để cùng hợp tác vì một giải đấu/hệ thống giải đấu thành công tốt đẹp. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng ta sẽ dựa trên bản luật này để giải quyết.

*Những từ khóa viết tắt: ban tổ chức (BTC), Vietnam Divine Championship (VDC)

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia VDC bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Quy định tham gia VDC dành cho cá nhân:
Một cá nhân được coi là tuyển thủ tham gia VDC nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Phải sống đủ 18 năm vào trước ngày giải đấu bắt đầu.
– Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin tuyển thủ tại đây: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

Điều 2: Quy định tham gia VDC dành cho đội tuyển:
Một đội tuyển được coi là đội tuyển đủ tiêu chuẩn tham gia các giải đấu bán chuyên & chuyên nghiệp của VDC nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Tất cả các thành viên trong đội đều là tuyển thủ tham gia VDC và không thuộc về bất kỳ đội tuyển nào khác, cũng như đang không trong thời gian nhận bất cứ án phạt nào đến từ BTC.
– Có 04 thành viên trong đội hình chính thức và từ 01 đến 02 thành viên trong đội hình dự bị.
– Có 01 quản lý và 01 chủ sở hữu đội tuyển. Người quản lý là người có quyền và trách nhiệm cao nhất trong đội. Quyết định của người quản lý là quyết định cuối cùng của đội. Còn chủ sở hữu là người có quyền thực hiện các thay đổi đến toàn bộ đội tuyển như: thay đổi tên, đổi logo, thêm nhà tài trợ vào tên đội.
– Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin đội tuyển tại đây: BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: Quy định đặt tên nghệ danh (nickname cá nhân)
– Không được đặt tên nghệ danh có nội dung liên quan đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, các anh hùng trong lịch sử dân tộc, các tổ chức đoàn thể, những người nổi tiếng…
– Không được đặt tên nghệ danh trái ngược với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, pháp luật hay gây phản ảm cho người khác
– Không được đặt tên nghệ danh mang nội dung xúc phạm, lăng mạ cá nhân, tôn giáo, chống đối chính quyền, xã hội hay tuyên truyền cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc khủng bố dưới mọi hình thức.
– Không được đặt tên nghệ danh có sử dụng các ký tự đặc biệt, không nằm trong bảng chữ cái Alphabet và số học
– Tên nghệ danh (nickname cá nhân) của tuyển thủ phải được đặt với những chữ có thể kèm số, ký tự có ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu và có cách phát âm không quá 4 âm tiết.

⦁ Điều 2: Quy định đặt tên đội tuyển
– Không được đặt tên đội tuyển có nội dung liên quan đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, các anh hùng trong lịch sử dân tộc, các tổ chức đoàn thể, những người nổi tiếng…
– Không được đặt tên đội tuyển trái ngược với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, pháp luật hay gây phản ảm cho người khác
– Không được đặt tên đội tuyển mang nội dung xúc phạm, lăng mạ cá nhân, tôn giáo, chống đối chính quyền, xã hội hay tuyên truyền cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc khủng bố dưới mọi hình thức.
– Không được đặt tên đội tuyển có sử dụng các ký tự đặc biệt, không nằm trong bảng chữ cái Alphabet và số học
– Tên đội tuyển phải được đặt với những chữ có thể kèm số, ký tự có ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu.
– Có thể gắn liền với địa danh sinh sống hoặc với tên nhãn hàng, đơn vị tài trợ nằm trong danh sách cho phép

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: Áp dụng với trường hợp thay đổi nghệ danh (nick name):
– Mỗi tuyển thủ chỉ được thay đổi nghệ danh (nick name) thi đấu cũng chính là nickname trên hệ thống quản lý thông tin score.divinerank.vn: DUY NHẤT MỘT LẦN TRONG TOÀN BỘ SỰ NGHIỆP THI ĐẤU TẠI VDC.
– Nghệ danh (nickname cá nhân) thay đổi không được vi phạm những quy định ở “Điều 1 – Khoản II” quy định về việc đặt tên nghệ danh (nickname cá nhân)
– Lệ phí thay đổi nghệ danh (nick name) là: 2,500,000 VNĐ

⦁ Điều 2: Áp dụng với trường hợp thay đổi tên đội tuyển:
– Chỉ có chủ sở hữu của đội tuyển mới được cấp quyền yêu cầu thay đổi tên đội tuyển tại tài khoản trên score.divinerank.vn 
– Tên đội tuyển thay đổi không được vi phạm những quy định ở “Điều 2 – Khoản II” quy định về việc đặt tên đội tuyển
– Lệ phí thay đổi tên đội tuyển là 5,000,000 VNĐ (Năm triệu Việt Nam Đồng)

 *Lưu ý: Việc thay đổi tên đội tuyển phải gửi mail (theo mẫu tải về có sẵn) tới địa chỉ: tv@divineshop.vn và chờ đợi phê duyệt cũng như hoàn thành các thủ tục liên quan đến lệ phí thay đổi tên đội tuyển. Sau thời gian là 07 ngày kể từ khi được phê duyệt, đội tuyển đó mới được thay đổi trên các giải đấu thuộc hệ thống VDC.

*Mẫu thay đổi tên đội tuyển tải về tại đây: http://bit.ly/tdtdtvdl

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Trang phục thi đấu
Tất cả các đội tuyển nằm trong hệ thống VDC cần phải có đầy đủ trang phục/đồng phục thi đấu đạt đủ các yêu cầu sau của BTC:
– Các đội tuyển có thể được mặc trang phục có nhiều logo, nhãn dán hoặc các từ ngữ quảng cáo. BTC có quyền cấm các trang phục có hình ảnh chống đối hoặc mang tính công kích cá nhân, tổ chức, văn hóa vùng miền hoặc quốc gia tại bất kì thời điểm nào và CÁC MỤC KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP SAU ĐÂY:
     
+ Có chứa các thông tin sai lệch, chưa qua kiểm chứng hoặc không được đảm bảo về bất kì sản phẩm, dịch vụ hoặc chứng nhận mà BTC nhận thấy cần phải xem xét và không phù hợp.
     + Quảng cáo cho các loại thuốc lá/dược phẩm không nằm trong danh mục được phép mua bán do nhà nước quy định hoặc vũ khí, đạn dược.
     + Có chứa các hình ảnh liên quan đến các hoạt động phi pháp ở bất kỳ khu vực nào.
     + Có chứa các hình ảnh phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm tôn giáo, hạ thấp nhân phẩm hoặc có tính chất nhạy cảm đi ngược lại văn hóa cộng đồng.
     + Quảng cáo cho các trang web hoặc hệ thống dịch vụ, sản phẩm khiêu dâm
     + Sử dụng hình ảnh các thương hiệu, hình ảnh đòi bản quyền hoặc các sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ mà không có sự cho phép của chủ đăng ký hoặc có liên quan đến BTC. Có các hình ảnh mang tính buộc tội vi phạm, phung phí hoặc thi đấu không công bằng.
     + Hạ nhục giá trị và nhân phẩm, phỉ báng đội đối phương, đấu thủ khác, một cá nhân bất kì, thực thể hoặc sản phẩm.
     + BTC có quyền từ chối hoặc cho phép các đội thi đấu tham gia vào trận đấu nếu có bất kì thành viên nào không chấp hành các quy định về trang phục của BTC.

Điều 2: Hình ảnh của tuyển thủ
Tất cả các đội tuyển nằm trong hệ thống VDC CẦN PHẢI GỬI ĐẦY ĐỦ 03 HÌNH ẢNH VỚI 3 TƯ THẾ KHÁC NHAU của mỗi tuyển thủ đạt đủ các yêu cầu:

– Đúng tư thế và trang phục: tuyển thủ mặc trang phục/đồng phục của đội tuyển, quần dài, giày thể thao
* Yêu cầu hình ảnh từ nửa người trở lên như sau:  

– Đã được tách phông, lưu (save) với định dạng: .psd hoặc png. Đặc biệt lưu ý: lưu tên file ảnh là tên của từng tuyển thủ. Ví dụ lưu file ảnh: Shroud01.png

– Chất lượng, độ phân giải: Hình ảnh phải có kích thước: 1920×1080, được chụp bởi máy ảnh kỹ thuật số đảm bảo độ sắc nét chuẩn.

– Mẫu tham khảo như hình bên trên

 

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Quy định dành cho Quản lý đội tuyển tại VDC:

Một cá nhân được coi là Quản lý của một đội tuyển VDC nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Phải sống đủ 18 năm vào trước ngày giải đấu bắt đầu.
– Hoàn tất thủ tục đăng ký thông tin cùng với mẫu đăng ký đội tuyển.

Điều 2: Quy  định về nhiệm vụ của người Quản lý đội tuyển:

– Quản lý đội tuyển là người có quyền cao nhất trong đội tuyển (sau chủ sở hữu) và mọi quyết định của Quản lý trong và ngoài quá trình tham gia thi đấu sẽ là quyết định cuối cùng của đội tuyển ngoại trừ những vấn đề liên quan đến: thay đổi tên đội tuyển/logo thì sẽ là chủ sở hữu quyết định.
– Quản lý đội tuyển có nhiệm vụ báo cáo cho BTC Vietnam Divine Championship về đội hình thi đấu trước mỗi ngày đấu đúng theo quy định.
– Quản lý đội tuyển có nhiệm vụ thông báo cho các tuyển thủ về thời gian tập luyện, thi đấu của đội.
– Quản lý đội tuyển có nhiệm vụ quản lý các kênh thông tin truyền thông đại chúng của đội (Website, Fan Page, Youtube, Facebook cá nhân)
– Quản lý đội tuyển có nhiệm vụ cập nhật/nhận các thông tin và thông báo của BTC đến mỗi tuyển thủ trong đội, bao gồm cả dự bị và chủ sở hữu.
– Quản lý đội tuyển có nhiệm vụ xác nhận và thông báo cho BTC Vietnam Divine Championship về các vấn đề thay đổi nhân sự, chuyển nhượng theo đúng quy định của BTC đã đề ra.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

– Các đội tuyển phải đảm bảo luyện tập ít nhất là 3 buổi/tuần. Một buổi bao gồm 4 trận thi đấu: 2 Erangel, 2 Mirarmar
– Thời gian cụ thể của các buổi luyện tập sẽ có trên FirstBlood bao gồm đầy đủ các thông tin có liên quan
– Các tuyển thủ không được tự ý rời khỏi buổi luyện tập mà không có lý do chính đáng và phải được sự thông qua của Quản lý đội tuyển cũng như BTC.


►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Một đội tuyển trong giải đấu VDC có thể thay đổi trạng thái của các thành viên chính thức thành dự bị hoặc ngược lại theo các quy định sau:
– Sự cân đối. Khi một đội chuyển 1 thành viên từ dự bị sang chính thức, điều này có thể được xem như việc chuyển 1 thành viên khác từ chính thức sang dự bị bởi vì mỗi đội tuyển chỉ có tối đa 04 thành viên chính thức trong đội hình thi đấu.
– Quản lý đội tuyển là người có toàn quyền quyết định và yêu cầu việc thay đổi trạng thái của các tuyển thủ hiện đang có trong đội tuyển.
– Các đội tuyển có thể thay thành viên dự bị sau khi kết thúc trận thi đấu thứ 3 trên tổng số 5 trận của ngày thi đấu.
– Trong một ngày thi đấu chỉ có thể thay đổi dự bị tối đa 2 lần. 
– Thời gian hiệu lực được tính là sau khi được sự đồng ý của BTC. 

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Hành vi gian lận:
Những hành động sau đây sẽ được tính là gian lận và sẽ bị buộc nhận hình phạt theo như quyết định của BTC.

1.1 – Thông đồng
Thông đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận có xác định cũng như sắp đặt từ trước giữa 2 hoặc nhiều tuyển thủ hoặc đội tuyển với nhau để cố tình đẩy/cô lập đội tuyển khác vào thế bất lợi. Thông đồng bao gồm các hành vi có thể được bổ sung thêm sau đây:
+ Thi đấu thiếu nghiêm túc là sự thỏa thuận có xác định cũng như sắp đặt từ trước giữa 2 hoặc nhiều tuyển thủ hoặc đội tuyển với nhau để không làm ảnh hưởng, cản trở kết quả của nhau hoặc thi đấu một cách thiếu chuyên nghiệp và cạnh tranh.
+ Sắp đặt phân chia tiền thưởng hoặc bất kì hình thức đền bù nào khác.
+ Cố tình thua trận đấu vì giải thưởng hoặc vì bất kì lí do nào khác hoặc ép buộc tuyển thủ/đội tuyển khác cố tình thua.
+ Cố tình từ chối thi đấu cống hiến và hết mình trong trận đấu hoặc có bất kì hành động nào không phù hợp với quy định về tinh thần cống hiến thi đấu, trung thực và công bằng.

1.2 – Hack/cheat/script hoặc dùng phần mềm thứ 3 can thiệp trực tiếp vào trận đấu
Hack/cheat/script hoặc bất dùng phần mềm thứ 3 can thiệp trực tiếp vào trận đấu được định nghĩa là bất kì hành độngh chỉnh sửa nào gây ảnh hưởng với tựa game PUBG bởi bất kỳ tuyển thủ hoặc đội tuyển nào đó vì lợi ích cho người khác hoặc chính bản thân mình. 

1.3 – Lợi dụng kẽ hở của tựa game PUBG
Được định nghĩa là việc cố tình lợi dụng bất kì một lỗi kĩ thuật nào của tựa game PUBG để giành lợi thế. Bao gồm các hành vi có thể được bổ sung sau đây: lỗi địa hình, bản đồ, trang thiết bị và vật phẩm trong trận đấu hoặc bất kì chức năng nào ngoài ý muốn mà không có được sự quyết định chấp thuận của BTC.

1.5 – Tài khoản/nghệ danh (nickname cá nhân) thi đấu khác
Sử dụng tài khoản, nghệ danh (nickname cá nhân) thi đấu khác khi thi đấu hoặc có hành vi xui khiến, kích động, khuyến khích hoặc chỉ thị bất kỳ tuyển thủ nào đó thi đấu không đúng với các thông tin đã đăng ký trước đó với BTC.

1.6 – Thiết bị gian lận
Sử dụng bất kì thiết bị điện tử/thiết bị ngoại vi hoặc bất kì thiết bị nào khác để gian lận hoặc các chương trình gian lận khác.

1.7 – Cố tình thoát game
Cố ý thoát khỏi trận đấu mà không có lí do rõ ràng.

1.8 – Thi đấu trá hình
Tuyển thủ/Đội tuyển thi đấu với tuyển thủ/thành viên không thuộc danh sách đã đăng ký với BTC.

1.9 – Quy định bởi BTC
Những hành động hoặc hành vi nào vi phạm các điều luật được nêu trên hoặc tính trong sạch của BTC trong suốt khoảng thời gian diễn ra giải đấu vì một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng.

Điều 2: Ngôn ngữ quá khích
Thành viên/tuyển thủ của các đội tuyển không được dùng từ ngữ tục tĩu, lăng mạ, khinh thường, xúc phạm, đe dọa, gây tổn hại danh dự, mang tính chất vu oan hoặc mang tính chất tấn công, phản đối. Mang tính chất ủng hộ hoặc kích động các hành vi phân biệt đối xửi trong quá trình đang diễn ra các trận đấu thuộc giải đấu tại bất kì phương tiện truyền thông/tổ chức nào của BTC.

Điều 3: Hành vi quấy rối/lăng mạ
Tuyển thủ từ các đội không được thực hiện bất kì hành động, cử chỉ hoặc kích động các cá nhân khác thực hiện các hành vi trực tiếp gây ảnh hưởng tới tuyển thủ của đội tuyển khác. Bao gồm lăng mạ, chế nhạo, phá đám hoặc cố tình chống đối.

Điều 4: Trách nhiệm trước các quy định và luật định
Trừ khi có lời giải thích thỏa đáng cùng các bằng chứng/ sự việc có liên quan thì bất kì hành động vi phạm quy định và luật định đều phải bị xử phạt cho dù người vi phạm có cố ý hay không. Các trường hợp thử vi phạm điều luật cũng sẽ bị xử phạt.

Điều 5: Những phát ngôn/tuyên bố sai sự thật về BTC và PUBG Corp
Các tuyển thủ/đội tuyển không được đưa ra xác nhận các tuyên bố sai sự thật, các hành động mang tính chất gây hại đến quyền lợi của BTC, PUBG Corp và những cá nhân/tổ chức có liên quan, đặc biệt là tựa game PUBG đã được thông báo bởi BTC.

Điều 6: Hoạt động tội phạm
Các tuyển thủ/đội tuyển không được phép tham gia vào bất kì hoạt động nào bị cấm bởi luật nhà nước, điều lệ hoặc hiệp ước dẫn đến việc bị xem xét và điều tra bởi các tòa án có thẩm quyền. 

Điều 7: Vi phạm đạo đức & văn hóa
Các tuyển thủ/đội tuyển không được phép tham gia vào các hành động mà BTC xét thấy là phi đạo đức, đi trái lại với thuần phong mỹ tục hoặc những chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Điều 8: Bảo mật
Các tuyển thủ/đội tuyển không được tiết lộ bất kì thông tin mật nào được đưa ra bởi BTC hoặc những cá nhân/tổ chức khác thuộc quyền BTC dưới bất kì hình thức liên lạc/truyền tải thông tin nào.

Điều 9: Kêu gọi và xúi giục
Các tuyển thủ/đội tuyển hoặc người quen có liên quan không được phép dụ dỗ, xúi giục những tuyển thủ khác đang thi đấu trong đội tuyển đang trong quá trình thi đấu tại VDC sang thi đấu tại đội tuyển khác. Không khuyến khích các tuyển thủ thuộc đội tuyển khác hủy bỏ hợp đồng với đội hiện tại của họ đang thi thi đấu. Mọi hoạt động chuyển nhượng phải được thông qua người quản lý đội.

Điều 10: Tự ý rời đội tuyển và đơn phương trình đơn xin rời đội tuyển lên BTC xem xét
Mọi tuyển thủ không được phép rời khỏi đội tuyển mà chưa có sự cho phép của quản lý đội tuyển. Trong trường hợp quản lý đội tuyển cố ý không cho phép tuyển thủ rời đội mà không có lí do chính đáng, các tuyển thủ có thể đơn phương đệ trình đơn rời đội lên BTC xem xét.

Điều 11: Tuân thủ hợp đồng
Các tuyển thủ/đội tuyển phải tuân thủ các điều khoản/hợp đồng đã ký kết khi tham gia giải đấu. Bao gồm các hợp đồng đã ký hết với BTC giải đấu, nhà tài trợ, chủ sở hữu/quản lý đội…

Điều 12: Hoạt động Stream
– Không được đăng tải hoặc thực hiện các hành vi, nội dung trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam.
– Sử dụng ngôn ngữ phù hợp.
– Trong thời gian giải đấu đang diễn ra, các tuyển thủ sẽ không được phép stream nếu đội tuyển vẫn chưa hoàn thành trận đấu cuối cùng trong ngày.

Điều 13: Hình phạt bắt buộc
Bất kì tuyển thủ nào có tham gia hoặc thử tham gia vào các hoạt động và dưới sự cân nhắc của BTC là thi đấu thiếu công bằng, nghiêm túc và chuyên nghiệp đều phải chịu hình phạt. Mức độ và thời gian của hình phạt sẽ dựa trên sự cân nhắc của BTC dựa theo bộ luật này cũng như các bộ luật esports toàn cầu của PUBG (The Official Rule)

KHUNG HÌNH PHẠT

1. Dành cho cá nhân tuyển thủ vi phạm

Vi phạm

Hình phạt

– Chửi bậy/phỉ báng người khác/ăn nói khiếm nhã

– Coi nhẹ cảnh cáo của trọng tài/giám sát và BTC và cản trở việc thi đấu

– Tự ý rời trận đấu khi ván đấu chưa kết thúc

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cảnh cáo bằng biên bản

– Cấm thi đấu từ 1 trận cho đến tối đa không quá 1 tháng.

– Thi đấu trá hình

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 2 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng

– Khai báo sai sự thật/ công bố thông tin sai sự thật 

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 1 trận cho đến tối đa không quá 12 tháng

– Sử dụng chương trình bất hợp pháp (hack, bot, cheat…)

– Sử dụng lỗi kỹ thuật với mục đích xấu

– Tham gia cá cược

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 2 tháng trở lên
– Cấm thi đấu vĩnh viễn

– Phỉ báng BTC/ Nhà phát hành

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 1 trận đến từ 2 tháng trở lên
– Cấm thi đấu vĩnh viễn 

– Vi phạm quy định về tính minh bạch trong chuyển nhượng

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 3 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng.

– Vi phạm quy định về hoạt động stream

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cảnh cáo bằng biên bản

– Cấm thi đấu từ 01 trận cho đến tối đa không quá 06 tháng.

– Dàn xếp tỉ số

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu tối thiểu 24 tháng 
– Cấm thi đấu vĩnh viễn

– Các vi phạm khác

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cấm thi đấu từ 1 trận cho đến tối đa không quá 12 tháng

2. Dành cho đội tuyển vi phạm

Vi phạm

Hình phạt

– Chửi bậy/phỉ báng người khác/ăn nói khiếm nhã

– Coi nhẹ cảnh cáo của trọng tài/giám sát và BTC và cản trở việc thi đấu

– Tự ý rời trận đấu khi ván đấu chưa kết thúc

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cảnh cáo bằng biên bản

– Trừ tiền thưởng từ 1.000.000đ – 10.000.000đ.

– Cấm thi đấu toàn đội tối đa không quá 06 tháng

– Loại khỏi giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng

– Thi đấu trá hình

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ
– Cấm thi đấu từ 2 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng
– Loại khỏi  giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng
– Cấm thi đấu vĩnh vĩnh viễn 

– Khai báo sai sự thật/ công bố thông tin sai sự thật 

– Sử dụng chương trình bất hợp pháp (hack, bot, cheat…)

– Sử dụng lỗi kỹ thuật với mục đích xấu

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ

– Cấm thi đấu từ 2 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng

– Loại khỏi  giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng
– Cấm thi đấu vĩnh vĩnh viễn 

– Tham gia cá cược

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ

– Cấm thi đấu từ 2 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng

– Loại khỏi  giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng
– Cấm thi đấu vĩnh vĩnh viễn 

– Phỉ báng BTC/ Nhà phát hành

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ

– Cấm thi đấu từ 2 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng

– Loại khỏi  giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng
– Cấm thi đấu vĩnh vĩnh viễn 

– Vi phạm quy định về tính minh bạch trong chuyển nhượng

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ

– Cấm thi đấu từ 3 tháng cho đến tối đa không quá 12 tháng.

– Vi phạm quy định về hoạt động stream

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Cảnh cáo bằng biên bản
– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ

– Cấm thi đấu từ 01 trận cho đến tối đa không quá 06 tháng.

– Dàn xếp tỉ số

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ
– Cấm thi đấu tối thiểu 24 tháng 
– Cấm thi đấu vĩnh viễn

– Các vi phạm khác

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:

– Trừ tiền thưởng từ 5.000.000đ – 10.000.000đ
– Cấm thi đấu từ 1 trận cho đến tối đa không quá 12 tháng

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Chuyển nhượng tuyển thủ từ đội tuyển này sang đội tuyển khác:
Một đội tuyển trong giải đấu DVC có thể chuyển nhượng thành viên với các đội tuyển khác trong giải DVC theo các quy định như sau:
– Một đội chỉ có thể chuyển nhượng tối đa 02 thành viên với một đội tuyển khác trong cùng một giai đoạn hoặc một mùa giải.
– Thời gian hiệu lực. Sau khi được sự đồng ý của BTC, tuyển thủ vừa được chuyển nhượng sẽ cần phải đợi 07 ngày mới có thể tham gia cùng đội tuyển mới tại các trận đấu thuộc khuôn khổ của DVC.
– Tuyển thủ vừa được chuyển nhượng sẽ cần phải đợi 30 ngày mới có thể tiếp tục được chuyển nhượng sang một đội tuyển khác. Vì bất cứ lí do nào, tuyển thủ vừa được chuyển nhượng tự ý rời khỏi hoặc bị sa thải khỏi đội tuyển mới vừa chuyển nhượng cũng sẽ cần phải đợi 30 ngày để tham gia vào một đội tuyển khác.

Điều 2: Bổ sung tuyển thủ tự do vào đội tuyển thi đấu tại DVC
Một tuyển thủ được coi là tự do khi đang không ở bất kỳ đội tuyển nào và đang không trong thời gian nhận các án phạt đến từ BTC của DVC
– Thời gian hiệu lực. Sau khi được sự đồng ý của BTC về việc bổ sung tuyển thủ tự do vào đội hình, tuyển thủ vừa được bổ sung sẽ cần phải đợi 07 ngày mới có thể tham gia cùng đội tuyển mới tại các trận đấu thuộc khuôn khổ của DVC.
– Tuyển thủ vừa được bổ sung sẽ cần phải đợi 30 ngày mới có thể được chuyển nhượng sang một đội tuyển khác. Vì bất cứ lí do nào, tuyển thủ vừa được bổ sung tự ý rời khỏi hoặc bị sa thải khỏi đội tuyển vừa tham gia cũng sẽ cần phải đợi 30 ngày để tham gia vào một đội tuyển khác.

Điều 3: Quy định chung về việc khai trừ, sa thải tuyển thủ:
– Quản lý hoặc chủ sở hữu của đội tuyển khi chuyển nhượng, bổ sung hoặc khai trừ/sa thải thành viên cũng có trách nhiệm đảm bảo các điều khoạn đã cam kết trước khi việc thay đổi này có hiệu lực. Những sự thay đổi thành viên đến từ việc: chuyển chượng, bổ sung hoặc khai trừ/sa thải không được phép vi phạm bất cứ điều khoản nào trong “Khoản I. Quy định về quản lý tuyển thủ/đội tuyển thi đấu tại DVC” 
– Yêu cầu tối thiểu về đội hình: Những thay đổi thành viên này phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu tối thiểu về đội hình bao gồm 04 thành viên chính thức và từ 01 đến 02 thành viên dự bị trong suốt giải đấu.

► Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

► Các đội tuyển có tên trong danh sách thi đấu của DVC phải có các nghĩa vụ sau đây:

Điều 1: Quy định tham gia thi đấu
– Đảm bảo tham gia đầy đủ tất cả các trận đấu trong giải đấu hiện tại thuộc khuôn khổ của DVC.
– Đảm bảo tham gia tất cả các trận đấu trong khuôn khổ DVC với đầy đủ 4 thành viên đã có trên trong danh sách đội tuyển
– Trước giờ thi đấu 4 tiếng, các đội tuyển phải nộp danh sách thi đấu cố định cùng vị trí đứng của tuyển thủ trong lobby thi đấu lần lượt: 1, 2, 3, 4 từ trên xuống dưới theo cấu tạo của lobby PUBG.
– Các đội tuyển có thể thay thành viên dự bị sau khi kết thúc trận thi đấu thứ 3 trên tổng số 5 trận của ngày thi đấu.
– Trong một ngày thi đấu chỉ có thể thay đổi dự bị tối đa 2 lần. 
– Các đội tuyển đang tham gia thi đấu cho DVC không được tham gia các giải đấu ở cấp độ thấp hơn. Đối với các giải đấu không thuộc hệ thống giải đấu do Divine Corp/Divine Studio tổ chức, các đội phải có sự đồng ý của BTC mới được đăng ký tham gia.
– Các đội không được phép tự ý nghỉ thi đấu hay rời buổi thi đấu hiện tại trừ những trường hợp đặc biệt do BTC cho phép như sau:
+ Lý do khách quan: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện diện rộng…
+ Lý do chủ quan: không đủ đội hình thi đấu tối thiểu gồm 04 thành viên vì lí do sức khỏe (có giấy chứng nhận không thể vận động của bác sĩ chuyên khoa)

Điều 2: Quy trình tham gia thi đấu
– Trước giờ thi đấu 1 tiếng: Tất cả các tuyển thủ của đội tuyển tham gia thi đấu phải có mặt trong phòng giao tiếp discord của DVC được BTC đề ra và quy định riêng. Trong trường hợp có mặt muộn BTC chỉ cho phép muộn tối đa là 20 phút. Nếu muốn có mặt muộn vượt quá thời gian quy định cần phải báo cho BTC trước 4 tiếng trước trận đầu tiên của ngày thi đấu.

– Trước giờ thi đấu 40 phút: BTC tiến hành điểm danh các đội tuyển và tuyển thủ tại phòng giao tiếp discord. Giữ vị trí tại phòng chờ và chờ hướng dẫn thi đấu của trọng tài cũng như BTC.

– Trước giờ thi đấu 30 phút: Yêu cầu thay đổi đội hình thi đấu cố định (nếu có) cho BTC

– Trước giờ thi đấu 15 phút: Tất cả các đội tuyển vào lobby và chọn đúng vị trí của mình, các tuyển thủ cần phải đứng đúng thứ tự của mình trong đội hình thi đấu đã được đăng ký với BTC.

– Trước giờ thi đấu 5 phút: Yêu cầu có mặt đầy đủ tất cả các tuyển thủ của các đội tuyển và sẵn sàng thi đấu.

– Trong trận đấu: Trong trường hợp phát sinh lỗi – Các tuyển thủ/đội tuyển báo trọng tài/giám sát viên. Đặc biệt tuân thủ theo đúng quy định các điều luật trong luật thi đấu DVC đề ra.

Điều 3: Hình phạt

Hạng mục vi phạm

Lần 1

Lần 2

Từ lần thứ 3 trở đi

– Vi phạm điểm danh/ Đi trễ

Trừ tiền lương hoặc thưởng 1.000.000đ.

Trừ tiền lương hoặc thưởng 2.000.000đ.

 

Trừ tiền lương hoặc thưởng 3.000.000đ/lần.

 


– Thay đổi đội hình thi đấu trước giờ đấu từ phút 29 phút trở đi

Cảnh cáo bằng biên bản

Trừ tiền lương hoặc thưởng: 1.000.000đ

Trừ tiền lương hoặc thưởng 2.000.000đ/lần.

– Thi đấu với chỉ 3 tuyển thủ trong một trận đấu mà không có lí do nào nằm trong 2 mục lí do khách quan và chủ quan BTC đã đề ra ở trên

 

 

– Thi đấu tại các giải đấu cấp thấp hơn hoặc các giải khác chưa được BTC thông qua

 

Cảnh cáo bằng biên bản

 

– Trừ tiền lương hoặc thưởng 5.000.000đ
– Cấm thi đấu 2 tuần với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm

Trừ tiền lương hoặc thưởng 1.000.000đ.

 

– Trừ tiền lương hoặc thưởng 7.500.000đ
– Cấm thi đấu 2 tháng với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm


Trừ tiền lương hoặc thưởng 2.000.000đ/lần

 

 

– Loại đội tuyển vi phạm khỏi giải đấu. Cấm thi đấu 6 tháng với các trận trong hệ thống giải đối với cá nhân vi phạm.

– Tự ý nghỉ một buổi thi đấu bất kỳ hoặc rời khỏi buổi thi đấu mà không có lí do nào nằm trong 2 mục lí do khách quan và chủ quan BTC đã đề ra ở trên

Theo quyết định của hội đồng trọng tài:
– Trừ tiền lương hoặc thưởng từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ.
– Cấm thi đấu từ 3 trận cho đến tối đa không quá 12 tháng.
– Loại khỏi giải đấu và tước bỏ toàn bộ giải thưởng.

 

 

 

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Phần mềm giao tiếp duy nhất được sử dụng trong giải đấu là Discord. BTC sẽ chuẩn bị trước các Room Discord cho mỗi đội tuyển và các đội tuyển phải vào đúng vị trí Room Discord của mình, giống với vị trí trong Lobby.

Tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu cần phải có mặt trong Room Discord được BTC quy định & chuẩn bị trước và tuân thủ đầy đủ các bước sau đây:
– Tắt toàn bộ phần giao tiếp bằng microphone có sẵn trong PUBG
– Không được phép tắt (mute) tiếng mic và tai nghe tại Discord

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

 Tất cả tuyển thủ của các đội tuyển tham gia DVC đều phải bật replay trong phần “Game Play” của cài đặt (settings) và lưu trữ lại replay. Sau trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu, BTC sẽ truy xuất file replay của tất cả các trận trong ngày thi đấu hôm đó và gửi lên trên hệ thống kiểm soát/kiểm định phần mềm.

– Chỉ cần 1 tuyển thủ trong đội tuyển thu thập replay và gửi lại cho BTC.

– Các đội tuyển sẽ cần phải tải file replay lên google drive sau đó chia sẻ link công khai cho BTC tại mục “Replay” trong mẫu “Team Info”.

*Lưu ý: mỗi đội tuyển đều phải nộp lại đầy đủ tất cả các replay trận đấu lại cho BTC trước 23h cùng ngày thi đấu. Đội tuyển không có đầy đủ replay gửi về đúng theo yêu cầu và thời gian quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả của ngày thiếu replay. (tính = 0 điểm).

 *Trên 3 lần vi phạm và không chấp hành đủ các yêu cầu trên, các đội tuyển sẽ phải nhận mức hình phạt sau đây:|
– Lần thứ 4 vi phạm: Cảnh báo bằng biên bản và trừ nửa số tổng điểm mà đội tuyển vi phạm đang có

– Lần thứ 5 vi phạm: Cảnh cáo bằng biên bản mức độ cao nhất và trừ toàn bộ số điểm mà đội tuyển vi phạm đang có

– Lần thứ 6 vi phạm: Trừ toàn bộ số điểm mà đội tuyển vi phạm đang có và trừ tiền lương hoặc thưởng: 1.000.000đ

– Lần thứ 7 vi phạm: Trừ toàn bộ số điểm mà đội tuyển vi phạm đang có và trừ tiền lương hoặc thưởng: 2.000.000đ

– Từ lần thứ 8 vi phạm: Trừ toàn bộ số điểm mà đội tuyển vi phạm đang có và trừ tiền lương hoặc thưởng: 3.000.000đ/lần

 

*Hướng dẫn gửi replay và cập nhật thông tin đội tuyển xem tại đây: http://bit.ly/videohuongdanvdl

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Điều 1: Quy trình sử dụng MIC CHECK
– Tất cả các tuyển thủ của đội tuyển tham gia thi đấu cần phải tải về phần mềm FREE PC AUDIO RECORDER TẠI ĐÂY hoặc copy đường dẫn và sau đó truy cập vào đường dẫn sau: https://free-pc-audio-recorder.vi.softonic.com

– Sau khi tải về phần mềm như BTC yêu cầu, các bạn cài đặt sử dụng theo trình tự có trong hướng dẫn sau:
Bước 1: Tất cả các tuyển thủ cần phải có mặt đầy đủ tại phòng Discord của BTC cấp từ trước và thực hiện đầy đủ những quy định trong khoản XI
Bước 2: Khi mỗi trận đấu được sẵn sàng và bắt đầu, bấm “Start” tại phần mềm FREE PC AUDIO RECORDER đang sử dụng
Bước 3: Vào trận đấu và đếm ngược 5 giây theo thời gian đếm ngược tùy trọn trước khi lên máy bay
Bước 4: Sau khi kết mỗi thúc trận đấu, bấm “Stop” tại  FREE PC AUDIO RECORDER và lưu lại file theo quy chuẩn “Tên đội tuyển và Round vừa thi đấu”

Điều 2: Gửi MIC CHECK sau mỗi ngày thi đấu cho BTC VDC
 Chỉ cần 1 tuyển thủ trong đội tuyển tham gia thi đấu gửi MIC CHECK cho BTC.

– Các đội tuyển sẽ cần phải tải file MIC CHECK lên google drive sau đó chia sẻ link công khai cho BTC tại mục “Replay & MIC CHECK” trong mẫu “Team Info”.

*Lưu ý: mỗi đội tuyển đều phải nộp lại đầy đủ tất cả các MICK CHECK trận đấu lại cho BTC trước 23h cùng ngày thi đấu. Đội tuyển không có đầy đủ MIC CHECK gửi về đúng theo yêu cầu và thời gian quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả của ngày thiếu MIC CHECK. (tính = 0 điểm).

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Số lần Re-make 1 trận tối đa 2 lần. Đến lần thứ 3, trận đấu sẽ được tiếp tục dưới bất kỳ lý do nào.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi bị crash game mà 1 đội tuyển có trên 2 tuyển thủ không vào được game hoặc có  trên 4 tuyển thủ không thể vào được game đấu đó (ví dụ 64 người/trận nhưng chỉ có từ 60 người trở xuống vào được trận thì trận đấu đó sẽ được Re-make ). Các đội tuyển có trên 2 tuyển thủ không vào được game phải chụp ảnh màn hình/lỗi để được Re-make.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi vòng bo đầu tiên có nhiều hơn ½ là phần biển vì có thể những bo sau sẽ ra biển, gây ảnh hưởng tới tính công bằng trong trận đấu.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi có lỗi hệ thống (drop server…) phát sinh trong quá trình diễn ra giải đấu mà còn nhiều hơn 4 đội tuyển đang thi đấu.

*Lưu ý: Re-make dựa theo quy định tại các hệ thống luật quốc tế như Starladder, PGL. Lobby được Re-make sẽ là lobby mới hoàn toàn và loại bỏ tất cả các kết quả từ trận đấu lỗi. Trận đấu Re-make sẽ là trận đấu mới mà trong đó không đem theo các kết quả/lợi thế hay bất kỳ một tình huống nào mô phỏng lại diễn biến của trận đấu bị lỗi, tất cả các đội tuyển sẽ phải bắt đầu thi đấu lại từ đầu và sử dụng kết quả cuối cùng của trận đấu mới.
————————————————————————-

⦁ Nếu trong quá trình diễn ra trận đang diễn ra, nếu server bị drop khi còn ít hơn 4 đội còn sống hoặc quá phút thứ 20 trong trận đấu, trận đấu sẽ không được đấu lại. Khi đó mỗi đội còn sống sẽ được cộng số điểm theo công thức bên dưới:

((Tổng điểm theo thứ hạng của các đội còn sống) + (số người còn sống*điểm kill))/số đội còn sống
Ví dụ: Khi bị drop server, còn 3 đội còn sống, 2 đội còn 4 người và 1 đội còn 1 người, mỗi đội sẽ nhận được số điểm:
((8+4+2) + (9*1))/3 = 7,6 điểm
Và các đội tuyển sẽ được giữ nguyên số điểm kill giống như trước khi bị drop server.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: BTC được quyền trình chiếu các hình ảnh, logo mà các đội tuyển cung cấp nhằm mục đích quảng bá giải đấu, chiếu trong khoảng thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu, để làm tài liệu lịch sử, lưu trữ… trên tất cả các kênh truyền thông của giải đấu. Các đội có nghĩa vụ hỗ trợ truyền thông giải đấu theo yêu cầu của BTC qua tất cả các phương tiện truyền thông như Fanpage, Facebook cá nhân, theo hashtag giải đấu…

⦁ Điều 2: Để tránh tranh cãi về hình ảnh, logo, yêu cầu các đại diện của từng đội tuyển gửi các hình ảnh và xác nhận đảm bảo quyền sử dụng hình ảnh này. Đại diện của mỗi đội tuyển tham gia thi đấu cũng cần xác nhận và đảm bảo các nhà tài trợ của đội tuyển đó đồng ý về việc sử dụng hình ảnh với mục đích trên. BTC đảm bảo sẽ chỉ sử dụng với các mục đích trên. Nếu phát sinh sự tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh nằm ngoài bản luật này, BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

⦁ Tóm tắt khoản XI và những điều cần chú ý:
– BTC được quyền sử dụng hình ảnh của các đội tuyển đã cung cấp vào mục đích truyền thông giải đấu
– Các đội tuyển tham gia thi đấu có quyền và nghĩa vụ đảm bảo những hình ảnh cung cấp cho BTC là hợp pháp và được đảm bảo rằng các nhà tài trợ của đội tuyển đó đồng ý về việc sử dụng hình ảnh với mục đích truyền thông giải đấu của BTC đề ra.

⦁ Bản quyền stream giải đấu là thuộc về Divine Corp. Tuyệt đối nghiêm cấm Stream, Restream nếu không được Divine Corp cấp phép. Bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào stream mà không được Divine Corp cấp phép sẽ bị xử lý theo luật bản quyền trên tất cả các kênh truyền thông.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm chủ sở hữu, quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Trọng tài giám sát trận đấu là người đưa ra mọi phán quyết của trước, trong và ngay sau trận đấu. Quyền của các trọng tài bao gồm: kiểm tra đội hình của các đội tuyển trước khi bắt đầu trận đấu, quản lý kênh Discord, thông báo bắt đầu trận đấu, quyết định tạm dừng, tiếp tục, re-make trận đấu, quyết định các hình phạt với các đội tuyển vi phạm quy định trong trận đấu, xác nhận kết thúc trận đấu và kết quả trận đấu.

⦁ Tóm tắt khoản IV và những điều cần chú ý:
– Trọng tài là người có quyền can thiệp trực tiếp vào trận đấu để xử lý gian lận, vi phạm cũng như re-make khắc phục sự cố khách quan của trận đấu.
– Trọng tài là người giám sát chất lượng trận đấu và xác nhận kết thúc trận đấu, công nhận kết quả trận đấu.
– Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định và các mức độ hình phạt đã được BTC đề ra.

⦁ Tất cả các đội tuyển/tuyển thủ đều có quyền kháng cáo lại quyết định của BTC trong thời hạn cho phép là 07 ngày kể từ khi có thông báo xử phạt chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Áp dụng cho các trường hợp cấm thi đấu vĩnh viễn/có thời hạn).

⦁ Trong trường hợp kháng cáo thành công thì đội tuyển đó sẽ được BTC hủy bỏ hình phạt đang áp dụng hiện tại.

⦁ Trong trường hợp kháng cáo không thành công thì đội tuyển đó sẽ phải nhận các hình phạt với mức độ cao hơn tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của sự việc. Hình phạt cao nhất có thể áp dụng trong trường hợp này là cấm thi đấu vĩnh viễn.

Quyết định của BAN TỔ CHỨC là quyết định cuối cùng!

Thanks and regards,

PUBG Vietnam Championship

Divine Corp.