Divinerank

Thông số vòng bo theo chuẩn PUBG Official Rule 2019


Thông số tỉ lệ đồ trong trận đấu theo chuẩn PUBG Official Rule 2019

Để biết team mình đã đăng kí thành công, xem ở link https://divinerank.vn/danh-sach-cho/

LỊCH THI ĐẤU VIETNAM DIVINE LEAGUE ROOKIE HẠNG ROOKIE MÙA XUÂN - TUẦN 5

ROOKIE 1

Coming soon

ROOKIE 2

Coming soon


BẢNG ĐIỂM (CẬP NHẬT)

Rookie 1

TEAM1stKILLĐIỂM
Energy Gaming
EVOS Valkyrie
ProPlayer
G2M
Cóc Con Squad
X-LAW GAMING (LAW)
Zillionaire Gaming
Level Buffalo
Monster Esports
The Fox Gaming
GAM Esports
Pegasus Esports
Pegasus White
Megalodon Esports
Kimochii Family
HUNTER X GAMING

Rookie 2

TEAM1stKILLĐIỂM
Samurai Warrior
KingWolves
I Am Mister
4 Deadly Sins
HT Gaming
300 Bro
Valiant Team
Brothers In Arms
FireBall Esports
Sky Gaming Daklak
Dark Warrior
Apex E-sports