VĂN CƯƠNG VÕ LÂM MIỄN PHÍ

 - 
Hình ảnhNội dung
*
Hình ảnhNội dung34 Năng Động
*
Kim Nguyên Bảo
*
Túi Kim Nguyên Bảo
Nguồn gốc: tải tại Kỳ Trân Các1 Kim Nguyên Bảo: giá 5 XuTúi Kim Nguyên Bảo: giá chỉ 250 Xu (sử dụng dìm 50 Kim Nguyên Bảo)Tính chất: Giao dịch, xếp ông xã 200 cái/ô, không ném ra, bán shop 1 lượng.

Bạn đang xem: Văn cương võ lâm miễn phí

Công dụng: Ghép thiết bị phẩmThời hạn sử dụng: 30 ngày kể từ khi mua.

Xem thêm:

Lưu ý: Đây là vật phẩm sẽ dùng làm ghép mang đến các event sau này.

Xem thêm: Sử Dụng Nhạc Và Hiệu Ứng Lấy Từ Thư Viện Âm Thanh, Top 10 Trang Web Nghe Nhạc Quốc Tế Hay Nhất 2021

*
*
hạt Dẻ
Nguồn gốc:Nhận thưởng mốc Năng ĐộngMua ở sản phẩm Rong giá bán 100 vạn lượngTham gia hoạt độngNăng ĐộngNhận
5 phân tử Dẻ
39 Năng Động10 hạt Dẻ
44 Năng Động15 phân tử Dẻ
50 Năng Động30 hạt Dẻ

Sử dụng Kẹo hồ Lô sẽ cảm nhận đồng thời.

*
*
*
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp
*
*
Văn Cương túng thiếu Bảo (30 ngày)
Phi Phong lớn Quang (xác suất hóa giải giáp thương, 14 ngày)/Phi Phong béo Quang (trọng kích, 14 ngày)
*
Ngũ nhan sắc Bảo Ngọc - Trung
*
Túi hành trang (30 ngày)
*
vỏ hộp Lễ trang bị (30 ngày)
*
Tinh Thiết Khoáng
10,000,000 EXP/20,000,000 EXP/30,000,000 EXP
*
Tinh Tinh Khoáng
*
*
*
Bảo Rương Minh Phượng (Y/Khí Giới)
*
10 Tử Tinh Khoáng Thạch
*
*
Đại Hộ Mạch Đơn
Đồ Phổ Đằng Long (Y/Vũ Khí)
*
*
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới)
*
*
Đồ Phổ tờ mờ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y)
*
*
2 Tinh Ngọc
*
*
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
*
Bách Luyện Thành Cương
*
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
*
huyết Chiến Lễ Bao
5 Bàn Long Thạch
*
*
2 Chấn Long Thạch
*
*
Hắc Long Đơn (Sử dụng có thể dùng thêm 4000 Chân Nguyên từ bỏ Chấn Long Thạch, Xích Long Thạch, Bàn Long Thạch)

*
Kẹo hồ nước Lô Đồ Phổ Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới) 4 Bàn Long Thạch (khóa) 20.000.000/15.000.000/10.000.000
*
Thuần Thú Khuyên Rương Mật Tịch kĩ năng 150 cấp cho 22/21
*
10 Xích Long Thạch 3 Chấn Long Thạch (khóa)
*
Xá Lợi Kim Đơn
*