Tìm phần thực và phần ảo của số phức

 - 

Thành viên thứ 10 tham gia vào tổ chức ASEAN là quốc gia Cam - pu - chia (sgk Địa lí 11 trang 106)

Câu hỏi:

Cho số phức\(z = \frac{{7 - 11i}}{{2 - i}}\)Tìm phần thực và phần ảo của z.
Bạn đang xem: Tìm phần thực và phần ảo của số phức

A.Phần thực bằng -5 và phần ảo bằng -3iB.Phần thực bằng -5và phần ảo bằng-3iC.Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3. D.Phân thực bằng 5 vào phần ảo bằng 3i.

Ta có\(z = \frac{{7 - 11i}}{{2 - i}} = \frac{{\left( {7 - 11i} \right)\left( {2 + i} \right)}}{{\left( {2 - i} \right)\left( {2 + i} \right)}} = \frac{{25 - 15i}}{5} = 5 - 3i \Rightarrow \bar z = 5 + 3i.\)

Do đó z có phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 3.


*


PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:36192

Loại bài:Bài tập

Mức độ:Nhận biết

Dạng bài:Phép toán với số phức

Chủ đề:Số phức

Môn học:Toán Học


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải Tích 12 Chương 1


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập
Xem thêm: Ram Và Rom Máy Tính Là Gì ? Cấu Tạo Và Đặc Điểm Rom Máy Tính

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 1 lớp 12 Home Life

Tiếng Anh 12 mới Unit 1


Vật lý 12

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 1


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 1


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 1


Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 1 Lịch Sử Thế Giới


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12: Địa Lý Việt Nam


Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 1


Xem nhiều nhất tuần

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Cực trị của hàm số

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Sóng

Người lái đò sông Đà

Vợ chồng A Phủ

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


*Xem thêm: Shortlist Là Gì, Nghĩa Của Từ Short List, Short List Là Gì, Nghĩa Của Từ Short List

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247