The day after tomorrow là gì

 - 

Thời gian với vị trí thường buộc phải đổi khác Lúc chuyển từ tường thuật thẳng sang trọng trần thuật gián tiếp.

Bạn đang xem: The day after tomorrow là gì

Cụm từ vào trần thuật trực tiếpTương đương trong tường thuật loại gián tiếp
today (hôm nay)that day (ngày đó)
"I saw hyên ổn today", she said.She said that she had seen hlặng that day.
yesterday (hôm qua)the day bdivinerank.vnore (cách đây không lâu đó)
"I saw hyên ổn yesterday", she said.She said that she had seen him the day bdivinerank.vnore.
The day bdivinerank.vnore yesterday (hôm kia)two days bdivinerank.vnore ( nhị ngày trước)
"I met her the day bdivinerank.vnore yesterday", he said.He said that he had met her two days bdivinerank.vnore.
Tomorrow (ngày mai)the next/following day (ngày kế tiếp/tiếp theo)
"I"ll see you tomorrow", he saidHe said that he would see me the next day.
The day after tomorrow (ngày mốt)in two days time/ two days later ( trong 2 ngày tới/sau)
"We"ll come the day after tomorrow", they said.They said that they would come in two days time/ two days later.
Next week/month/year (tuần/tháng/năm kế tiếp)the following week/month/year (tuần/tháng/năm tiếp theo)
"I have an appointment next week", she said.She said that she had an appointment the following week.

Xem thêm: Đất Skc Là Gì ? Tìm Kiếm Thông Tin Quy Hoạch Ở Đâu ? Đất Skc Là Gì

Last week/month/year (tuần/tháng/năm trước)the previous/week/month/year (tuần/tháng/năm trước đây)
"I was on holiday last week", he told us.He told us that he had been on holiday the previous week.
ago (trước)bdivinerank.vnore (trước)
"I saw her a week ago," he said.He said he had seen her a week bdivinerank.vnore.
this (for time) (lần này)that ( lần đó)
"I"m getting a new car this week", she said.She said she was getting a new oto that week.
this/that (adjectives) (này/kia tính từ)the(cái)
"Do you lượt thích this shirt?" he askedHe asked if I liked the shirt.
here (ở đây)there (nghỉ ngơi đó)
He said, "I live sầu here".He told me he lived there.

Nói tầm thường, đại trường đoản cú nhân xưng biến hóa thành ngôi sản phẩm tía số không nhiều hoặc số các, ngoài Lúc bạn nói report bởi từ bỏ của riêng rẽ mình:I/me/my/mine, you/your/yours = him/his/her/herswe/us/our/ours, you/your/yours = they/their/theirs

He said: "I lượt thích your new car." = He told her that he liked her new car.

Xem thêm: Grand Total Là Gì Trong Tiếng Anh? Total Là Gì

I said: "I"m going to lớn my friend"s house." = I said that I was going lớn my friend"s house.