SOẠN ANH 9 UNIT 2 SKILLS 1

 - 

1. Work in pairs. What features are important to lớn you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2 skills 1

(Làm câu hỏi theo cặp. Theo chúng ta điểm lưu ý nào đặc trưng duy nhất ở 1 thành phố? Xếp theo đồ vật từ bỏ tự 1-8 ( một là dòng đặc biệt quan trọng nhất) 

*

Tạm dịch:

giao thông

an toàn

giáo dục

ngân sách sinch hoạt

khí hậu

giải trí

vnạp năng lượng hóa

thuận tiện

2. Read the passage quickly và find the information to lớn fill the blanks.

(Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng tìm biết tin điền vào vị trí trống)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best đô thị and the worst cities: 

Which is the best đô thị in the world khổng lồ live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best to the worst.

For the year năm trước, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zeal&. Melbourne in nước Australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top đôi mươi, such as Tokyo (19th) & Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended to lớn score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among muốn the worst cities on the các mục were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to lớn add other factors to lớn the index. They say that a city"s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution should be added to lớn the danh mục.

Hướng dẫn giải: 

1. The Economist Intelligence Unit (EIU)

2. 2014

3. The best city: Melbourne

The worst cities: Dhaka, Tripoli, and Douala

Tạm dịch:

1. Tên tổ chức triển khai khảo sát:

2. Năm khảo sát:

3. Tên của thị thành tốt nhất có thể cùng những đô thị tệ nhất:

Thành phố như thế nào là rất tốt trên núm giới? Hàng năm, Cơ quan liêu Tình Báo Kinch tế (EIU) thực hiện một cuộc điều tra khảo sát thu hút để khẳng định thị trấn như thế nào trên quả đât "hỗ trợ điều kiện sống tốt nhất có thể hoặc tệ nhất". Đánh giá phụ thuộc các yếu tố nlỗi nhiệt độ, giao thông, giáo dục, an toàn, với những các đại lý giải trí tại các thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chuẩn, cùng xếp hạng các thành phố theo thứ từ - trường đoản cú rất tốt mang lại xấu duy nhất.

Trong năm năm trước, 10 thị thành số 1 tới từ Úc, Canadomain authority, Châu Âu và New Zealvà. Melbourne làm việc Úc bao gồm số điểm cao nhất, Có nghĩa là thành phố "dễ dàng sống" nhất. Một số thị trấn nổi tiếng đứng sống top 20, chẳng hạn như Tokyo (19) cùng Paris (lắp thêm 17). Đáng không thể tinh được, Osaka (lắp thêm 13) gồm điểm số tốt nhất sinh sống châu Á.

Các tỉnh thành gồm xung chợt to có xu hướng điểm số phải chăng duy nhất. Ở phần nhiều nước này, ĐK sinh sống là khó khăn duy nhất hoặc nguy nan. Trong số những thành phố tồi tệ tuyệt nhất trong list này là Dhaka làm việc Bangladesh, Tripoli ngơi nghỉ Libya, và Douala sinh hoạt Cameroon.

Tuy nhiên, một trong những tổ chức triển khai không giống _ cá thể ao ước thêm những nguyên tố không giống vào những tiêu chí. Họ bảo rằng rất cần được thêm không khí đô thị xanh của thành thị, những Điểm lưu ý tự nhiên, các điểm du lịch thăm quan văn hoá, dễ dãi và ô nhiễm và độc hại.

3. Read the passage again and answer questions.

(Đọc lại đoạn văn uống và trả lời câu hỏi)

*

 

Hướng dẫn giải: 

1. Climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities (are used).

Xem thêm: Báo Cáo Là Gì ? Kỹ Năng Lập Báo Cáo Đơn Giản Nhất Hiện Nay Kỹ Năng Viết Báo Cáo

2. Aao ước the top trăng tròn.

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

4. Osaka was.

5. They are a city"s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.

Tạm dịch:

1. EIU thực hiện các yếu tố làm sao nhằm xếp thứ hạng những thị thành trên nỗ lực giới?

Khí hậu, giao thông vận tải, dạy dỗ, an toàn, và những các đại lý giải trí trên những thành thị (được sử dụng).

2. Danh sách các đô thị khét tiếng nghỉ ngơi đâu?

Trong top 20.

3. Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại ở trong các các thành phố tồi tàn nhất?

Bởi vày điều kiện sống có không ít khó khăn tuyệt nhất hoặc gian nguy.

4. Thành phố nào "dễ dàng sống" nhất nghỉ ngơi châu Á?

Osaka.

5. Một số nguyên tố rất cần phải cung cấp chỉ mục là gì?

Đó là không gian xanh của thành phố, sự cách tân và phát triển thành phố, những đặc trưng tự nhiên và thoải mái, các điểm tham quan văn hoá, tiện nghi với ô nhiễm.

Speaking (Nói)

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey lớn rank your own town/đô thị or a town city you know. Give sầu from 10 points (the best lớn 1 point (the worst) khổng lồ each factor.

Xem thêm:

Ask each student in your group the question: "How many points vị you give sầu lớn factor 1 - safety? "

Then write the points in the table.

(Làm bài toán theo nhóm 5-6 tín đồ. Thực hiện một cuộc điều tra khảo sát để xếp nhiều loại thị trấn của chúng ta hoặc 1 thành thị nhưng chúng ta biết. Tối nhiều là 10 điểm ( 1 điểm là tốt nhất cùng với mỗi quánh điểm) 

Hỏi từng bạn vào đội thắc mắc " quý khách mang đến Đặc điểm 1 từng nào điểm?" 

Sau đó viết điểm vào bảng )

*

b, Work out the final result of your group. Then present it lớn the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành khảo sát rồi diễn đạt cho cả lớp cùng nghe. Kết trái của tập thể nhóm bạn kiểu như xuất xắc khác các nhóm không giống.)