NỘI QUY

 - 
Website divinerank.vn là sảnh đùa vui chơi giải trí cho tất cả những người yêu technology và kiến thức và kỹ năng. Là chỗ mang đến các gọi biết, mọi thông tin tiên tiến nhất về công nghệ năng lượng điện tử, năng lượng điện auto, technology thông tin, viễn thông cùng ban bố cho nhau hầu hết thành công chuyên môn mới nhất. Để rời rất nhiều hiểu lầm không mong muốn chúng ta sẽ :

Không bàn vụ việc liên quan đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm cho địa điểm điều đình giao thương mua bán những sản phẩm ko ở trong những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài nên bao gồm mối cung cấp dẫn nếu chưa phải là chế tạo của người tiêu dùng..