VIET NAM DIVINE LEAGUE MÙA XUÂN - TUẦN 3

LỊCH THI ĐẤU VIETNAM DIVINE LEAGUE MÙA XUÂN - TUẦN 3

[lt id=”118″]

[lt id=”119″]

[lt id=”120″]

[lt id=”121″]

Hạng A

[lt id="122"]

Hạng B

[lt id="123"]

Hạng C

Bảng C1

[lt id="117"]

Bảng C2

[lt id="116"]

[lt id=”125″]

Kill: Tổng số mạng giết được

Headshoot: Tổng số mạng Headshoot

Damage: Tổng số Damage gây ra.

Run: Tổng quãng đường chạy trong các trận (m)

Longest: Khoảng cách Kill xa nhất

Time: Thời gian sống trung bình trong các trận

Thông số được cung cấp bởi FirstBlood ( Phần mềm thi đấu dành giải thưởng)

[lt id=”115″]

Kill: Tổng số mạng giết được

Headshoot: Tổng số mạng Headshoot

Damage: Tổng số Damage gây ra.

Run: Tổng quãng đường chạy trong các trận (m)

Longest: Khoảng cách Kill xa nhất

Time: Thời gian sống trung bình trong các trận

Thông số được cung cấp bởi FirstBlood ( Phần mềm thi đấu dành giải thưởng)​