Luật thi đấu dưới đây được áp dụng cho tất cả các trận đấu thuộc hệ thống giải PUBG Vietnam Divine!

*Hệ thống luật được xây dựng dựa trên luật thi đấu quốc tế (Starladder, PGL)

Giới thiệu và mục đích

⦁Bản luật này được dành để áp dụng cho tất cả các đội tuyển tham gia thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống PUBG Vietnam Divine. Bản luật được biên soạn để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các đội tuyển tham gia giải đấu. Nhằm mục đích giúp giải đấu được tiến hành thuận lợi nhất có thể, Divine Corp đề nghị quản lý và thành viên của các đội tuyển đọc kĩ để cùng hợp tác vì một giải đấu/hệ thống giải đấu thành công tốt đẹp. Nếu có vấn đề phát sinh, chúng ta sẽ dựa trên bản luật này để giải quyết.

*Những từ khóa viết tắt: ban tổ chức (BTC), Vietnam Divine League (VDL)

– Mỗi đội tuyển tham gia thi đấu tại Vietnam Divine League cần phải có tối thiểu 4 thành viên, tối đa 6 thành viên.
– Bắt buộc tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu tại Vietnam Divine League phải trên 18 tuổi
– Tất cả các trường hợp không đủ 18 tuổi đều không được chấp nhận có mặt trong đội hình thi đấu của mỗi đội tuyển

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1:Mọi hình ảnh bao gồm: tên, tuổi, nick name (không tính phần name tag) cùng các giấy tờ tùy thân của các tuyển thủ đều phải đồng nhất trong hệ thống của PUBG Vietnam Divine kể cả khi chuyển sang thi đấu cho đội tuyển khác. Không được tự phép thay đổi tên, tuổi, nick name cùng các giấy tờ tùy thân khác trong mẫu thông tin quản lý dữ liệu đội tuyển (được cung cấp bởi BTC) mà không khai báo lại và được sự đồng ý từ BTC. Nếu vi phạm thành viên của đội tuyển đó sẽ không được tính là thành viên tham gia thi đấu hợp lệ và không được tham gia thi đấu. Đội tuyển sử dụng thành viên không có trong mẫu thông tin quản lý dữ liệu đội tuyển (được cung cấp bởi BTC) hoặc thành viên tham gia thi đấu không hợp lệ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu đã có, cũng như đội tuyển này có thể bị hủy tư cách thi đấu/cấm thi đấu tùy thuộc vào mức độ của sự việc và quyết định cuối cùng của BTC.

⦁ Điều 2: Với trường hợp các đội tuyển bổ sung thêm thành viên mà chưa hoàn thành cập nhật thông tin trong mẫu thông tin quản lý dữ liệu đội tuyển (được cung cấp bởi BTC) và khai báo lại với BTC cũng sẽ phải chịu các hình phạt và mức phạt như ở “Điều 1, khoản II.1”.

⦁ Tóm tắt khoản II.1 và những điều cần chú ý:
– Tên, tuổi, nick name (không tính phần name tag) cùng các giấy tờ tùy thân của các tuyển thủ đều phải đồng nhất trong hệ thống của PUBG Vietnam Divine.
– Không được tự ý thay đổi, cập nhật, bổ sung thêm thành viên nếu chưa được BTC thông qua và cho phép.
– Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định và các mức độ hình phạt đã được BTC đề ra.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: Thay đổi thành viên dưới cấp độ đội tuyển:
 – Thành viên mới được thay thế chỉ có thể được phép thi đấu sau 24h (1 ngày) kể từ khi có thông báo xác nhận thay đổi thành viên.
 – Một đội tuyển chỉ có thể thay tối đa 04 lần thành viên trong một tháng.
 *Lưu ý: Số lần này chỉ được sử dụng và có giá trị trong tháng, sẽ không được tính cộng dồn sang tháng mới.

⦁ Điều 2: Thay đổi thành viên dưới cấp độ tuyển thủ (thay đổi đội tuyển thi đấu) áp dụng trực tiếp với mỗi cá nhân tuyển thủ đó:
– Mỗi một tuyển thủ chỉ có thể thay đổi đội tuyển thi đấu 01 lần trong vòng 30 ngày tính từ ngày bắt đầu cập nhật thông tin và thi đấu ở đội tuyển mới.
– Nếu một tuyển thủ thay đổi đội tuyển thi đấu quá số lần quy định được đưa ra bởi BTC, tuyển thủ đó sẽ bị tính là thành viên tham gia thi đấu không hợp lệ và phải chịu các hình phạt và mức phạt như ở “Điều 1, khoản II.1”. BTC hoàn toàn có quyền áp dụng thêm các hình phạt trực tiếp vào cá nhân tuyển thủ đó tùy thuộc vào mức độ của sự việc và quyết định cuối cùng của BTC.

⦁ Tóm tắt khoản II.2 và những điều cần chú ý:
– Mỗi đội tuyển chỉ có thể thay tối đa 04 lần thành viên trong một tháng và thành viên mới được thay vào sau 24h mới được đưa vào đội hình thi đấu.
– Mỗi tuyển thủ chỉ có thể thay đổi đội tuyển thi đấu 01 lần trong vòng 30 ngày tính từ ngày bắt đầu cập nhật thông tin và thi đấu ở đội tuyển mới.
– Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định và các mức độ hình phạt đã được BTC đề ra.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:
⦁ Điều 1: Chỉ có chủ sở hữu đội tuyển mới có quyền thay tên của đội tuyển đó
⦁ Điều 2:Trong trường hợp các đội tuyển không có chủ sở hữu thì BTC sẽ dựa trên số phiếu đồng thuận của các thành viên trong team
+ Với đội tuyển có 4 thành viên thì quyền phủ quyết phải được sự đồng thuận từ 3 thành viên trở lên
+ Với đội tuyển có 5 thành viên thì quyền phủ quyết phải được sự đồng thuận từ 4 thành viên trở lên
+ Với đội tuyển có 6 thành viên thì quyền phủ quyết phải được sự đồng thuận từ 5 thành viên trở lên
⦁ Điều 3: Lệ phí thay đổi tên đội tuyển là 5,000,000 VNĐ (Năm triệu Việt Nam Đồng)

 *Lưu ý: Việc thay đổi tên đội tuyển phải gửi mail (theo mẫu tải về có sẵn) tới địa chỉ: tv@divineshop.vn và chờ đợi phê duyệt cũng như hoàn thành các thủ tục liên quan đến lệ phí thay đổi tên đội tuyển. Sau thời gian là 07 ngày kể từ khi được phê duyệt, đội tuyển đó mới được thay đổi trên các giải đấu thuộc hệ thống PUBG Vietnam Divine

*Mẫu thay đổi tên đội tuyển tải về tại đây: http://bit.ly/tdtdtvdl

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: Các đội tuyển tham gia PUBG Vietnam Divine LEAGUE phải tham gia đầy đủ số buổi thi đấu đã quy định trên 1 tuần với từng hạng thi đấu. Nếu trong trường hợp tự ý nghỉ hoặc xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của BTC, đội tuyển đó sẽ bị hạ xuống thi đấu tại hạng ROOKIE (đối với các đội tuyển đang thi đấu tại hạng Go Pro, Master) hoặc bị cảnh cáo và cấm thi đấu trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng tùy thuộc vào mức độ của sự việc và quyết định cuối cùng của BTC (đối với các đội tuyển đang thi đấu tại hạng Rookie). Trong trường hợp nhiều đội tuyển vướng lịch thi đấu, chuẩn bị cho các giải đấu chính thức của PUBG Corp hoặc các giải đấu lớn của các tổ chức khác trong nước cũng như quốc tế, BTC sẽ sắp xếp dời lịch cho hạng đấu đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển có thể thi đấu song song trong các giải đấu đó (chỉ áp dụng với hạng Master và GO PRO).

⦁ Điều 2: Khi tham gia VDL, các đội tuyển phải đi đấu đủ số trận của buổi thi đấu đó (4 trận) hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào lịch thi đấu được sắp xếp bởi BTC. Nếu bỏ bất kì trận đấu nào và không thi đấu đủ số trận quy định của buổi thi đấu đó, điểm số của trận bỏ thi đấu sẽ được tính bằng 0 và lặp lại hành vi này quá 3 lần, đội tuyển vi phạm sẽ bị tước quyền thi đấu ở hạng hiện tại và bị loại khỏi hệ thống, xếp hàng chờ đăng ký lại từ đầu.

⦁ Điều 3: Khi tham gia VDL, các đội tuyển không được phép nghỉ quá 25% trên tổng số trận của hạng đang thi đấu, chỉ áp dụng với các trường hợp nghỉ đã xin phép và được sự đồng ý của BTC. Các trường hợp tự ý nghỉ hoặc xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của BTC sẽ phải chịu các hình phạt và mức phạt ở “Điều 1, khoản II.3”. Với các trường hợp nghỉ đã xin phép và được sự đồng ý của BTC quá 25% trên tổng số trận của hạng thi đấu sẽ bị giáng một hạng thi đấu dựa theo hạng thi đấu hiện tại của đội tuyển đó (ví dụ: đang thi đấu tại hạng Master sẽ bị giáng xuống thi đấu tại hạng Go Pro) 

⦁ Tóm tắt khoản II.3 và những điều cần chú ý:
– Mỗi đội tuyển không được nghỉ “có xin phép và được sự đồng ý của BTC” quá 25% trên tổng số trận của hạng đang thi đấu.
– Các đội tuyển không được phép tự ý nghỉ thi đấu hoặc xin phép nhưng chưa được sự đồng ý của BTC
– Các đội tuyển không thi đấu đủ số trận quy định của mỗi buổi thi đấu và vi phạm quá 3 lần sẽ bị tước quyền thi đấu ở hạng hiện tại và bị loại khỏi hệ thống, xếp hàng chờ đăng ký lại từ đầu.
– Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định và các mức độ hình phạt đã được BTC đề ra.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:
 Tất cả các thành viên của các đội tuyển tham gia Vietnam Divine League tại các hạng Rookie, Go Pro và Master đều phải bật replay trong phần “Game Play” và giữ lại replay. Sau trận đấu cuối cùng, BTC sẽ truy xuất file replay tất cả 4 trận (hoặc nhiều hơn) của các đội tuyển trong ngày thi đấu hôm đó và gửi lên các hệ thống kiểm soát/kiểm định phần mềm thứ 3.
– Replay của mỗi trận đấu phải là replay của người còn sống cuối cùng trong đội tuyển đó hoặc là người theo dõi được toàn bộ quá trình thi đấu trong trận
– Chỉ cần 1 thành viên trong team thu thập replay và gửi lại cho BTC
– Các đội tuyển sẽ cần phải tải file replay lên google drive sau đó chia sẻ link công khai cho BTC trong mẫu “Team Info”

*Lưu ý: các đội tuyển không gửi đủ file replay 4 trận (hoặc nhiều hơn) của mỗi ngày thi đấu lại cho BTC trước 23h cùng ngày. Đội tuyển không có replay gửi về đúng theo yêu cầu và thời gian quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả của ngày thiếu replay. (tính = 0 điểm)
*Hướng dẫn gửi replay và cập nhật thông tin đội tuyển xem tại đây: http://bit.ly/videohuongdanvdl

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:
 Tất cả các thành viên của các đội tuyển tham gia Vietnam Divine League tại các hạng Rookie, Go Pro và Master đều phải tham gia đầy đủ trong room discord của hạng thi đấu tương ứng và sử dụng discord là phần mềm giao tiếp duy nhất khi thi đấu. Tất cả các phần mềm giao tiếp khác cũng như giao tiếp bằng hệ thống mic trong game của NPH cũng không được chấp nhận.

– Tất cả các thành viên của đội tuyển đang tham gia thi đấu tại Vietnam Divine League đều cần phải có Microphone để giao tiếp và hoạt động tốt
– Một thành viên (tùy chọn) trong đội tuyển sẽ phải bật chế độ record audio với từng trận đấu riêng biệt và lưu thành từng file nhỏ theo mẫu quy định
*Mẫu tên quy định khi lưu trữ file: “Tên đội tuyển_tên thành viên_số trận_ngày thi đấu_tháng thi đấu” | Ví dụ: RM5S_Ocvodich_tran1_23_01
– Các đội tuyển sẽ cần phải tải đẩy đủ file record audio của các trận đấu trong ngày lên google drive và chia sẻ link công khai cho BTC trong mẫu “Mic check”
– BTC sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp thiếu giao tiếp hoặc không giao tiếp của bất kỳ thành viên nào trong một đội tuyển nếu không có giấy chứng nhận hoặc hồ sơ về các bệnh lý ảnh hưởng đến việc giao tiếp được cấp bởi bác sĩ trưởng khoa/bệnh viện chuyên khoa có liên quan. 
– Trong trường hợp sự cố bất ngờ liên quan đến kỹ thuật khiến không thể giao tiếp và record audio được, đội tuyển/thành viên đó phải có video clip ghi hình lại toàn bộ quá trình tham gia thi đấu của đội tuyển/thành viên đó (sử dụng các thiết bị công nghệ quay chụp như: điện thoại, camera giám sát, máy quay…)

*Lưu ý: các đội tuyển không gửi đủ file record audio 4 trận (hoặc nhiều hơn) của mỗi ngày thi đấu lại cho BTC trước 23h cùng ngày. Đội tuyển không có file record audio gửi về đúng theo yêu cầu và thời gian quy định sẽ bị hủy toàn bộ kết quả của ngày thiếu file record audio. (tính = 0 điểm)
*Hướng dẫn sử dụng OBS Studio để record audio và lưu trữ MIC CHECK xem tại đây: 

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Điều 1: BTC được quyền trình chiếu các hình ảnh, logo mà các đội tuyển cung cấp nhằm mục đích quảng bá giải đấu, chiếu trong khoảng thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu, để làm tài liệu lịch sử, lưu trữ… trên tất cả các kênh truyền thông của giải đấu. Các đội có nghĩa vụ hỗ trợ truyền thông giải đấu theo yêu cầu của BTC qua tất cả các phương tiện truyền thông như Fanpage, Facebook cá nhân, theo hashtag giải đấu…

⦁ Điều 2: Để tránh tranh cãi về hình ảnh, logo, yêu cầu các đại diện của từng đội tuyển gửi các hình ảnh và xác nhận đảm bảo quyền sử dụng hình ảnh này. Đại diện của mỗi đội tuyển tham gia thi đấu cũng cần xác nhận và đảm bảo các nhà tài trợ của đội tuyển đó đồng ý về việc sử dụng hình ảnh với mục đích trên. BTC đảm bảo sẽ chỉ sử dụng với các mục đích trên. Nếu phát sinh sự tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh nằm ngoài bản luật này, BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

⦁ Tóm tắt khoản III và những điều cần chú ý:
– BTC được quyền sử dụng hình ảnh của các đội tuyển đã cung cấp vào mục đích truyền thông giải đấu
– Các đội tuyển tham gia thi đấu có quyền và nghĩa vụ đảm bảo những hình ảnh cung cấp cho BTC là hợp pháp và được đảm bảo rằng các nhà tài trợ của đội tuyển đó đồng ý về việc sử dụng hình ảnh với mục đích truyền thông giải đấu của BTC đề ra.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

Trọng tài giám sát trận đấu là người đưa ra mọi phán quyết của trước, trong và ngay sau trận đấu. Quyền của các trọng tài bao gồm: kiểm tra đội hình của các đội tuyển trước khi bắt đầu trận đấu, quản lý kênh Discord, thông báo bắt đầu trận đấu, quyết định tạm dừng, tiếp tục, re-make trận đấu, quyết định các hình phạt với các đội tuyển vi phạm quy định trong trận đấu, xác nhận kết thúc trận đấu và kết quả trận đấu.

⦁ Tóm tắt khoản IV và những điều cần chú ý:
– Trọng tài là người có quyền can thiệp trực tiếp vào trận đấu để xử lý gian lận, vi phạm cũng như re-make khắc phục sự cố khách quan của trận đấu.
– Trọng tài là người giám sát chất lượng trận đấu và xác nhận kết thúc trận đấu, công nhận kết quả trận đấu.
– Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý đúng theo quy định và các mức độ hình phạt đã được BTC đề ra.

Thông số vòng bo theo chuẩn PUBG Official Rule 2019Thông số tỉ lệ đồ trong trận đấu theo chuẩn PUBG Official Rule 2019


Phần mềm giao tiếp duy nhất được sử dụng trong giải đấu là Discord. BTC sẽ chuẩn bị trước các Room Discord cho mỗi đội tuyển và các đội tuyển phải vào đúng vị trí Room Discord của mình, giống với vị trí trong Lobby.

 Quy định khi diễn ra trận đấu

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Tất cả các tuyển thủ của đội tuyển tham gia thi đấu đều phải có mặt trong Room Discord thi đấu của đội tuyển đó

15 phút trước khi bắt đầu ngày thi đấu và trận đấu đầu tiên , tất cả các tuyển thủ phải có mặt để BTC điểm danh và tiến hành kiểm tra xác nhận KYC giọng nói.

Quá trình điểm danh và kiểm tra xác nhận KYC giọng nói sẽ kết thúc trước thời điểm bắt đầu trận đầu tiên 5 phút

Sau khi kết thúc quá trình điểm danh và kiểm tra xác nhận KYC giọng nói, các đội tuyển không có đầy đủ tuyển thủ và điểm danh tại Room Discord sẽ bị tước quyền thi đấu của trận đấu đầu tiên. Và cả các trận đấu tiếp theo nếu vẫn chưa đầy đủ tuyển thủ có mặt và  điểm danh tại Room Discord thi đấu của đội tuyển đó.

⦁ Sau khi quá trình điểm danh kết thúc, tất cả các tuyển thủ phải ở trong discord thi đấu đến khi kết thúc buổi thi đấu đó.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:

⦁ Số lần Re-make 1 trận tối đa 2 lần. Đến lần thứ 3, trận đấu sẽ được tiếp tục dưới bất kỳ lý do nào.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi bị crash game mà 1 đội tuyển có trên 2 tuyển thủ không vào được game hoặc có  trên 4 tuyển thủ không thể vào được game đấu đó (ví dụ 64 người/trận nhưng chỉ có từ 60 người trở xuống vào được trận thì trận đấu đó sẽ được Re-make ). Các đội tuyển có trên 2 tuyển thủ không vào được game phải chụp ảnh màn hình/lỗi để được Re-make.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi vòng bo đầu tiên có nhiều hơn ½ là phần biển vì có thể những bo sau sẽ ra biển, gây ảnh hưởng tới tính công bằng trong trận đấu.

⦁ Trận đấu sẽ được Re-make khi có lỗi hệ thống (drop server…) phát sinh trong quá trình diễn ra giải đấu mà còn nhiều hơn 4 đội tuyển đang thi đấu.

*Lưu ý: Re-make dựa theo quy định tại các hệ thống luật quốc tế như Starladder, PGL. Lobby được Re-make sẽ là lobby mới hoàn toàn và loại bỏ tất cả các kết quả từ trận đấu lỗi. Trận đấu Re-make sẽ là trận đấu mới mà trong đó không đem theo các kết quả/lợi thế hay bất kỳ một tình huống nào mô phỏng lại diễn biến của trận đấu bị lỗi, tất cả các đội tuyển sẽ phải bắt đầu thi đấu lại từ đầu và sử dụng kết quả cuối cùng của trận đấu mới.
————————————————————————-

⦁ Nếu trong quá trình diễn ra trận đang diễn ra, nếu server bị drop khi còn ít hơn 4 đội còn sống hoặc quá phút thứ 20 trong trận đấu, trận đấu sẽ không được đấu lại. Khi đó mỗi đội còn sống sẽ được cộng số điểm theo công thức bên dưới:

((Tổng điểm theo thứ hạng của các đội còn sống) + (số người còn sống*điểm kill))/số đội còn sống
Ví dụ: Khi bị drop server, còn 3 đội còn sống, 2 đội còn 4 người và 1 đội còn 1 người, mỗi đội sẽ nhận được số điểm:
((8+4+2) + (9*1))/3 = 7,6 điểm
Và các đội tuyển sẽ được giữ nguyên số điểm kill giống như trước khi bị drop server.

►Tất cả các thành viên của đội tuyển tham gia giải đấu bao gồm quản lý và tuyển thủ đều cùng nhau đồng ý rằng:
IX.1 Phạm luật và hình phạt

⦁ Tất cả các đội tuyển tham gia đều phải tôn trọng các quyết định và quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
⦁ Tất cả các đội tuyển phải tuân theo luật và quy định của ban tổ chức giải đấu. Bất kì hành động phá luật, các đội sẽ bị phạt tài chính và cấm vĩnh viễn khỏi mọi hệ thống giải được tổ chức bởi Divine Corp.
⦁ Tất cả các đội tuyển/tuyển thủ có thái độ không đúng mực và phát ngôn xúc phạm, công kích, thiếu tôn trọng BTC sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi mọi hệ thống giải được tổ chức bởi Divine Corp.
⦁ Các đội tuyển phải thực hiện đúng thời gian quy định của ban tổ chức. Bất kì đội tuyển nào vào chậm so với thời gian quy định, ban tổ chức sẽ phạt 5 điểm/1 người vào lobby chậm của đội tuyển đó.
⦁ Nghiêm cấm sử dụng các hình thức hack, cheat, script, bug game. Nếu bị phát hiện, đội tuyển đó sẽ bị xử phạt và cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống giải đấu.
– Tronng trường hợp BTC phát hiện 1 hoặc 2 thành viên trong đội tuyển đó sử dụng hack/cheat/script/bug game. Đội tuyển/tuyển thủ có liên quan trực tiếp sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn và các thành viên còn lại trong đội sẽ nhận hình phạt cấm thi đấu trong 60 ngày kể từ ngày có quyết định. 
– Trong trường hợp BTC phát hiện có nhiều hơn 2 thành viên trong đội đó sử dụng hack/cheat/script/bug game. Đội tuyển và tất cả các thành viên có liên quan trực tiếp sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.
⦁ Nghiêm cấm Team-up với các đội tuyển khác. Các đội tuyển team-up sẽ bị trục xuất ra khỏi giải đấu đang diễn ra.

⦁ Tất cả các đội tuyển/tuyển thủ đều có quyền kháng cáo lại quyết định của BTC trong thời hạn cho phép là 07 ngày kể từ khi có thông báo xử phạt chính thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Áp dụng cho các trường hợp cấm thi đấu vĩnh viễn/có thời hạn).
⦁ Trong trường hợp kháng cáo thành công thì đội tuyển đó sẽ được BTC hủy bỏ hình phạt đang áp dụng hiện tại.
⦁ Trong trường hợp kháng cáo không thành công thì đội tuyển đó sẽ phải nhận các hình phạt với mức độ cao hơn tùy thuộc vào tính nghiêm trọng của sự việc. Hình phạt cao nhất có thể áp dụng trong trường hợp này là cấm thi đấu vĩnh viễn.

⦁ Bản quyền stream giải đấu là thuộc về Divine Corp. Tuyệt đối nghiêm cấm Stream, Restream nếu không được Divine Corp cấp phép. Bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào stream mà không được Divine Corp cấp phép sẽ bị xử lý theo luật bản quyền trên tất cả các kênh truyền thông.
Lưu ý: Vì trong giải đấu, không phải lúc nào cũng có thể xác định chính xác những quy định cụ thể theo bản luật này, vì vậy mọi quyết định sẽ được ban tổ chức đưa ra cuối cùng dựa theo tính công bằng nhất cho tất cả các đội tham gia. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào.

Quyết định của BAN TỔ CHỨC là quyết định cuối cùng!

Thanks and regards,

Divine Corp.