INSIDE LÀ GÌ

 - 
The inside of a part of the body such as the arm or leg is the part facing in towards the rest of the body:


Bạn đang xem: Inside là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự divinerank.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer lớn the inner part of something. …
If something is inside out, it has the usual inside part on the outside & the usual outside part on the inside:
Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer khổng lồ the inner part of something. …
Inside is an adjective, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer lớn the inner part of something. …
(of information) obtained by someone in a group, organization, or company và therefore involving special or secret knowledge:
Inside is an adjective sầu, noun, adverb or preposition. We use inside when we refer to lớn the inner part of something. …
If you vì chưng something inside of a particular time, you vị it using slightly less than that amout of time:
if you bởi something or something happens inside (of) a particular time or limit, you bởi vì it or it happens in less than that amount of time:
obtained by someone in a group, organization, or company and therefore involving special or secret knowledge:
to have a special position within an organization, or a special relationship with a person, that gives you advantages or information that other people bởi not have sầu :


Xem thêm: Tra Từ Khối Lượng Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập divinerank.vn English divinerank.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lyric Là Gì ? Khám Phá Những Điều Thú Vị Về Lyric Khám Phá Những Điều Thú Vị Về Lyric

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message