Thông số vòng bo theo chuẩn PUBG Official Rule 2019


Thông số tỉ lệ đồ trong trận đấu theo chuẩn PUBG Official Rule 2019

Để biết team mình đã đăng kí thành công, xem ở link https://divinerank.vn/danh-sach-cho/

LỊCH THI ĐẤU VIETNAM DIVINE LEAGUE - MÙA XUÂN - TUẦN 1
(TEAM TOP 1)

THỨ HAI - 18/02

Trận 1 - 18:00

Trận 2 - 18:45

Trận 3 - 19:30

Trận 4 - 20:15

Trận 5 - 21:00

Rookie 1

THỨ BA- 19/02

Trận 1 - 18:00

Trận 2 - 18:45

Trận 3 - 19:30

Trận 4 - 20:15

Trận 5 - 21:00

Rookie 2

THỨ TƯ - 20/02

Trận 1 - 18:00

Trận 2 - 18:45

Trận 3 - 19:30

Trận 3 - 19:30

Trận 5 - 21:00

Rookie 1

THỨ NĂM - 21/02

Trận 1 - 18:00

Trận 2 - 18:45

Trận 3 - 19:30

Trận 4 - 20:15

Trận 5 - 21:00

Rookie 2


BẢNG ĐIỂM (CẬP NHẬT)

Rookie 1

TEAM1stKILLĐIỂM
Apex Esports
Valiant team
Unicorn Esports
Cybergame
1998 Gaming
Fight For Fate
Immortal Esports
Lão Hạc Gaming
GoodFriends Family
Jangbii TV
The Fox Gaming

Rookie 2

TEAM1stKILLĐIỂM
CÓC CON SQUAD
Evil Royal Gaming
KINGWOLVES
Brothers In Arms
Geek Genius Team
Four Deadly Sins
Gia Lai Cowboys
Brothers Team
UndergroundTeam
Vinh Phuc Stars
JUSTICE Esports