Gia cát lượng chết như thế nào

 - 

Trước lúc qua đời, Gia mèo Lượng dặn dò hạ nhân, lúc ông chết phải đặt miệng ông "ngậm 7 hạt gạo", đôi khi không được nhanh chóng cử hành tang lễ. Do sao lại như vậy?

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Gia cát Lượng là người có công dụng tiên tri, ông trên thông thiên văn dưới rành địa lý, vừa rất có thể bài binh bố trận và lại mưu tính sâu xa. Chỉ tiếc rằng trên đường Bắc phát vất vả lâu ngày, ông bị nhỏ nặng, và qua đời tại đống Ngũ Trượng của nước Thục vào năm Kiến Hưng đồ vật 12 (năm 234). 

Một người nối tiếp huyền học như Gia cat Lượng vẫn sớm tính được rằng vận hạn của bản thân mình đang đến gần, chỉ hận chưa chấm dứt nguyện vọng phục hưng Hán thất. Do vậy, ông lập bầy "thất tinh đăng" dưng sao giải hạn mong kéo dãn tính mệnh, nhưng vị một sự cố ngoại trừ ý mong mỏi mà bất thành. Trước khi qua đời, Gia cat Lượng dặn dò hạ nhân, khi ông chết phải đặt miệng ông "ngậm 7 phân tử gạo", đôi khi không được nhanh chóng cử hành tang lễ.

Bạn đang xem: Gia cát lượng chết như thế nào

*
Lập thất tinh đăng kéo dãn dài tính mạng (Ảnh: soundofhope)

Gia cát Lượng làm như vậy thật ra là do đại viên nhà Thục Hán, điều này cũng thể hiện lòng tin cao thượng một lòng bởi nước của ông!

Dâng sao hóa giải mượn tuổi Trời

Lần sau cùng Bắc phạt, Gia cat Lượng đã sẵn sàng rất kỹ càng, tin tưởng chắc hẳn rằng rằng sẽ đánh bại Tư Mã Ý. Kết quả, tứ Mã Ý thấy Gia cat Lượng khí nuốm bừng bừng, nắm là bấy giờ quyết định thủ vững ko ra đánh, không rước "đá chọi đá" cùng với Gia mèo Lượng. Dẫu cho Gia cat Lượng khiêu binh như vậy nào, bốn Mã Ý đều vứt mặc. Thậm chí là khi Gia cát Lượng dùng quần áo thanh nữ để nhục mạ tư Mã Ý, tứ Mã Ý cũng vẫn mặc nhiên trấn định, khiến Gia cát Lượng uất ức phiền muộn. 

Lúc ấy Gia mèo Lượng siêu nóng lòng quyết chiến, bởi vì cả một quãng con đường dài từ Thành Đô trèo non lội suối, hao phí không hề ít lương thực, đánh bại Tư Mã Ý sớm được ngày nào, thì quốc lực Thục Hán sẽ đỡ tổn hao ngày đó. 

Lúc đầu tư chi tiêu Mã Ý cũng muốn liều mạng với Gia mèo Lượng, tác dụng sau lúc giao chiến mấy lần, bốn Mã Ý bị tổn thất lớn, trong cả tướng tài Trương Cáp cũng rơi vào hoàn cảnh tay Gia cat Lượng. Thay là tư Mã Ý nhất mực thủ vững ko xuất chiến, vì dù sao quốc lực Tào Ngụy cũng quá xa Thục Hán khôn cùng nhiều. Cuộc Bắc phạt trước đây cũng chính là bị tứ Mã Ý kéo dãn theo biện pháp này. Đám kiêu binh hãn tướng dưới quyền của bốn Mã Ý cảm thấy khó chịu, nhận định rằng đường đường là đại quân Tào Ngụy lại bị Gia cat Lượng đè lên trên đánh, tin này truyền đi thì việc gì vẫn xảy ra? cố kỉnh là bọn họ nhao nhao xin chiến, tuy vậy vẫn hầu hết bị bốn Mã Ý từ bỏ chối.

Cuối cùng bốn Mã Ý suy nghĩ ra một giải pháp hay. Bởi vì mỗi lần Gia cat Lượng xuất chiến đều xảy ra vấn đề thiếu hụt lương thực, vì thế lần này tư Mã Ý bèn ra quyết định đánh lén kho lương của Gia cát Lượng, cố là mới tất cả trận "hỏa thiêu Thượng Phương Cốc". Bốn Mã Ý lại một lần nữa bị Gia mèo Lượng bỏ vô bẫy, tự đó sau đây vô luận như thế nào cũng đều ko xuất chiến, cứ vì vậy cùng Gia cát Lượng giằng co. 

Theo thời gian kéo dãn dài như vậy, thân thể của Gia mèo Lượng hằng ngày một kém. "Tam Quốc Diễn Nghĩa" hồi 103, nhắc rằng:

Đêm hôm ấy, Khổng Minh gượng dịch ra trướng, ngửng xem thiên văn. Xem xong, Khổng Minh tởm hãi lắm, vào trướng bảo Khương Duy rằng:

- Ta nguy cho nơi mất rồi!

Duy nói:

- Sao thừa tướng lại dạy thế?

Khổng Minh nói:

- Ta thấy trong ba ngôi sao sáng Tam thai, ngôi khách hàng tinh sáng sủa lắm nhưng ngôi chủ tinh thì u ám, những sao tướng phụ bóng tôi lờ mờ. Coi tượng trời như thế đủ biết mệnh ta.

Duy nói:

- Tượng trên trời đã thế, sao thừa tướng không dùng phép dâng sao hóa giải mà kéo lại được không?

Khổng Minh nói:

- Ta vốn biết phép ấy, nhưng không biết lòng trời làm sao. Ngươi hãy dẫn tứ mươi chín tên tiếp giáp sĩ, núm cờ thâm, mang áo thâm, đứng vòng quanh xung quanh trường, ta làm việc trong cầu hòn đảo sao bắc đẩu. Ví như như vào bảy ngày, ngọn đèn chủ không tắt, thì ta sống lâu thêm được một kỷ nữa. Ví như đèn tắt, ta ko thọ được. Phàm những người tạp nhạp, không được đến vào. đều đồ gì ta đề xuất dùng đến, cứ sai nhị đứa tuỳ nhi trang biện là đủ.

Khương Duy vâng mệnh, tậu sửa đâu đấy.

Bấy giờ, vào máu trung thu, tháng tám. Đêm hôm ấy, sông Ngân vằng vặc, phân tử thóc đầm đìa, canh khuya thanh vắng, giờ đồng hồ la giờ đồng hồ cồng lặng phăng phắc, tinh kỳ hắt hiu. Khương Duy ở ngoại trừ trướng, dẫn tư mươi chín tên tiếp giáp sĩ canh phòng xung quanh. Khổng Minh nghỉ ngơi trong bày hương hoa, lễ đồ gia dụng ở trên mặt đất, chia làm bảy ngôi đèn to lớn và tứ mươi chín ngôi đèn nhỏ tuổi xung quanh, trung tâm đặt một ngọn đèn phiên bản mệnh.

Tuy nhiên, hiệu quả trời xui đất khiến cho thế làm sao lại bị Ngụy Diên vô tình đạp tắt ngọn minh đăng, khiến mang lại việc dưng sao giải hạn, mượn tuổi trời của Gia Cát Lượng bất thành. Lần này Gia cat Lượng cảm giác đó là ý Trời, chẳng thể nào xoay chuyển trời đất, vậy là bắt đầu an bài quan tài cho mình.

*
Gia cat Lượng thân thể hàng ngày một xấu, bước đầu an bài cỗ áo cho mình. (Ảnh: soundofhope)

Ngậm 7 phân tử gạo sau khoản thời gian chết

Sau khi Gia cat Lượng qua đời, có hai chuyện khiến cho ông đon đả nhất. Một là yêu cầu giữ fan nào lại đến Lưu Thiền trọng dụng, trợ giúp bất biến Thục Hán; hai là lui binh ra làm sao cho an toàn. Gia cát Lượng biết rõ kỹ năng của tư Mã Ý, hiểu được Tư Mã Ý cũng có thể nhìn thiên tượng biết tướng tá tinh sắp đến rơi, và sau khoản thời gian ông chết tư Mã Ý ắt sẽ phản công. Theo nhìn nhận và đánh giá của Gia mèo Lượng, quân Thục Hán không ai rất có thể ngăn trở bốn Mã Ý, ngay cả Ngụy Diên cũng ko được, vì vậy ông tốt nhất định nên sắp xếp tốt kế hoạch rút quân trước lúc chết. 

Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng viết tờ di biểu kéo lên hậu chủ, xong xuôi lại dặn dò Dương Nghi rằng:

"Sau khi ta chết, tránh việc phát tang, đề nghị làm một cái khám to, để thây ta ngồi trong khám, đem bảy phân tử gạo cho vô miệng, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng. Trong quân cứ duy trì vẻ im ổn như thường, chớ bao gồm khóc lóc; như thế, ngôi tướng mạo tinh không rơi xuống, âm hồn ta tự tương khắc cũng nhấc lên được. Tứ Mã Ý thấy tướng mạo tinh không sa, vào bụng còn hồ nước nghi. Quân ta rút về đề nghị để trại sau rút trước, rồi lần lượt trại nọ mang đến trại kia, tự từ mà lại lui. Nếu tư Mã Ý xua theo, ngươi yêu cầu dàn thành trận thế, con quay cờ tấn công trống trở lại, rồi đem cỗ tượng mộc của ta lúc trước, để lên trên trên xe xuất kho trước trận, không nên tướng sĩ đứng dàn hai bên. Bốn Mã Ý trông thấy, tất nên sợ nhưng mà chạy".

"Tam Quốc Diễn Nghĩa" hồi 104, kể rằng :

Đêm hôm ấy trời đất sầu thảm, Khổng Minh thiêm thiếp về thần. Khương Duy, Dương Nghi tuân lời di chúc, không đủ can đảm cử ai theo khâm liệm, an trí vào vào khám, sai cha trăm tướng tốt tâm phúc coi giữ. Đoạn bí mật truyền lệnh sai Ngụy Diên đi đoạn hậu, còn những trại hầu hết nhổ dần dần kéo về.

Tư Mã Ý ban đêm ấy xem thiên văn, thấy một ngôi sao 5 cánh to, nhan sắc đỏ tía, ánh tỏa ra như bao gồm sừng, trường đoản cú phương hướng đông bắc bay sang phương nam, rồi sao xuống trại Thục. Bố lần sa xuống, lại tía lần vụt lên, tiếng gửi ầm ầm.

Xem thêm: Nhập Khẩu Là Gì ? Những Rủi Ro Trong Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu Những Rủi Ro Trong Ủy Thác Xuất Nhập Khẩu

Ý nửa sợ nửa mừng nói:

- Khổng Minh chết rồi!

Lập tức truyền lệnh cất đại quân ra xua đánh. Vừa ra cửa ngõ trại, lại nghĩ rằng:

- Khổng Minh tài phù phép, sai khiến cho thần Lục đinh, Lục giáp. Nay thấy ta không ra đánh, đến nên tạo nên sự thuật này để dử ra đây; nếu như ta đuổi theo, vớ lại mắc mẹo.

Nghĩ nắm rồi quay ngựa trở vào, không đi nữa, chỉ không nên Hạ Hầu Bá dẫn vài mươi tên kỵ, lẻn đi ra đường núi, nghe ngóng tin tức cơ mà thôi.

Nói về Hạ Hầu Bá dẫn quân mang đến gò Ngũ Trương, nghe ngóng tin tức, thì ko thấy một bạn nào nữa, cấp bách về báo với tư Mã Ý. Nhận được tin báo quân Thục đều đã rút binh, bốn Mã Ý lập cập giẫm chân hạ lệnh truy tìm kích: "Khổng Minh từ trần rồi, đề nghị đuổi đánh đến mau".

Tuy nhiên khi quân tư Mã ý đuổi đánh, quân Thục làm theo lời dặn dò của Khổng Minh, đẩy xe có tượng mộc ra trận, dọa mang lại quân Ngụy hồn cất cánh phách tán, nhao nhao vứt vứt giáp dắt binh túa chạy. Bốn Mã Ý cũng lo âu bỏ chạy hơn năm mươi dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình: “Đầu của ta còn không?”.

Trận chiến này, trong tương lai trong dân gian lưu lại truyền câu nói: “Tử Gia cát năng tẩu sinh Trọng Đạt” (Gia mèo chết vẫn xua được Trọng Đạt sống). Người đời sau còn hỗ trợ thơ rằng:

Sao dài sa xuống, biết tuyệt không? Ngơ ngẩn còn với dạ hãi hùng! Để một trò cười cợt ghi miệng thế, Sờ đầu chẳng biết có còn không?

Miếu Gia cat Lượng ở đụn Ngũ Trượng. (Ảnh: soundofhope)

Vì sao Gia mèo tiên sinh lại hạ lệnh ngậm 7 phân tử gạo sau khi chết?

Gia mèo Lượng tại vì bảo Dương Nghi rước bảy hạt gạo cho vào miệng ông, là chính vì Gia mèo tiên sinh thông thuộc pháp thuật Lục Đinh, Lục Giáp. Ông áp dụng pháp thuật này nhằm âm hồn của chính mình tái hiện, hoàn toàn có thể trấn trụ thân thể, khiến thiên tượng nhận định rằng ông còn chưa chết, như vậy thì tướng tá tinh bên trên trời tạm thời vẫn chưa rơi. Vào sách Khổng Minh đã giải thích: “như thế, ngôi tướng mạo tinh không rơi xuống, âm hồn ta tự xung khắc cũng nhấc lên được". 

Mặt khác, Gia cát Lượng thấu hiểu Tư Mã Ý đa nghi, sẽ không đánh một trận khi còn chưa chắc chắn chắn. Tứ Mã Ý tuy biết Gia mèo Lượng không hề sống thọ nữa, nhưng chỉ việc ông vẫn đang còn sống thì sẽ không dám hành vi thiếu suy nghĩ, vậy nên quân Thục sẽ có đủ thời gian để rút lui. 

Sau này vào cuối thời nhà Đường có một văn nhân tên là Trần Cái đã viết lời chú cho bài “Ngũ Trượng Nguyên Thi” của hồ Tằng, trong đó phân tích và lý giải rằng: Gia Cát Lượng dặn dò “túc hạ đạp thổ” (dưới chân va đất), “kính yên trung tâm tiền” (gương đặt trước tim), vào miệng ngậm bảy hạt gạo và một lượng nước thích hợp, biểu thị vẫn còn rất có thể ăn uống như tín đồ đang sống, trong tay cầm bút và binh thư, lại có ngọn đèn sáng sủa ở trước đầu, biểu thị vẫn vẫn hoạch định quân mưu.

Trong thực tế, nghi tiết này đã có từ thọ đời. Tập tục để một số đồ vật trong miệng người đã từ trần rồi an táng, thời cổ đại gọi là “ngậm”, “ngậm ngọc”, “ngậm cơm”… Những thứ mà người chết hay ngậm là ngọc, gạo, ngũ cốc. Nếu ngậm những loại lương thực nói thông thường thì đều được gọi là “ngậm gạo”, nếu ngậm châu báu ngọc ngà thì đều gọi là “ngậm ngọc”.

Trong “Công Dương Truyện” ghi chép: Hiếu tử ko nỡ để phụ huynh trong miệng vẫn trống rỗng khi qua đời, cho nên vì vậy mới đặt một số thứ như gạo, cơm, ngọc, châu báu… vào miệng của họ.

Gia Cát Lượng ko phải là chư hầu, chức vị Thừa Tướng của ông được xem như một cấp của đại phu, vì vậy ngậm gạo là phù hợp với thân phận ấy. Ngậm gạo tại chỗ này không liên quan gì đến hiếu tử, mà chắc hẳn rằng giống như Trần Cái nói, điều này biểu thị ông dù đã chết nhưng vẫn có không thiếu thốn quyền năng giống như lúc còn sống.

Nhưng tại sao nhất định phải là bảy hạt gạo? Bởi vì trong tập tục mai táng của người phương Đông, số “bảy” là số lượng thần bí, hàm chứa một ý nghĩa văn hóa sâu xa. Lấy ví dụ Rằm tháng Bảy Âm lịch là Tết Trung Nguyên, cũng gọi là “tiết quỷ”, là ngày mà bách quỷ dạo đêm. Vào ngày này, người xưa có tập tục đốt nến cúng nhan ở hai bên đường.

Xem thêm: Vì Sao 'Sống Chung Với Mẹ Chồng', 'Người Phán Xử' Gây Sốt?

Ngoài ra, những người dân đã khuất sau bảy ngày qua đời cần phải làm “Thất Đầu”, bởi vì tương truyền sau khoản thời gian chết bảy ngày thì linh hồn sẽ trở về nhà, cho nên vì vậy người nhà bắt buộc phải chuẩn bị cơm canh nghênh đón. Sau đó cách 7 ngày lại làm pháp sự, qua bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể hết sức độ vong linh mang lại người sẽ khuất. Vì vậy "ngậm bảy hạt gạo" cũng chính là mượn dùng rạm ý của con số “bảy” thần bí trong văn hóa Đông phương, cũng là 1 trong ngụ ý cao niên khôn lường của Gia Cát Lượng.

Gia cat Lượng cả đời bởi vì nước, "cúc cung tận tụy mang đến chết mới thôi". Đến thời gian cận kề chiếc chết, ông vẫn phấp phỏng nỗi lo nghĩ làm nuốm nào để trợ giúp tổ quốc của mình. Tấm lòng hùng vĩ này xứng đáng để hậu nhân kính nể từ đáy lòng, cũng giữ gìn bao nỗi niềm mến tiếc!