Download dots 1

 - 

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 14 trang )
Bạn đang xem: Download dots 1

MÔN TIN HỌC LỚP 3A Hãy nêu cách khởi động trò chơi Blocks? qui tắc chơi trò chơi Blocks?Khởi động trò chơi Blocks.- Nháy đúp chuột lên biểu tượng Quy tắc chơi- Nháy chuột lên một ô vuông, hình vẽ được lật lên. Nếu lật được liên tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau, các ô này sẽ biến mất. Nhiệm vụ của em là làm biến mất tất cả các ô càng nhanh càng tốt. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học 1Khởi động trò chơiDotsNháy đúp chuột vào biểu tượng Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học 1Khởi động trò chơi
Màn hình của trò chơi Dots (đọc là đót) giống như hình 38H×nh 38 - Người chơi và máy tính thay phiên nhau tô đậm các đoạn thẳng Người chơi và máy tính thay phiên nhau tô đậm các đoạn thẳng nối hai điểm màu đen cạnh nhau trên lưới ô vuông. Để tô đoạn nối hai điểm màu đen cạnh nhau trên lưới ô vuông. Để tô đoạn thẳng nối hai điểm, em nháy chuột trên đoạn đó. Mỗi lần chỉ thẳng nối hai điểm, em nháy chuột trên đoạn đó. Mỗi lần chỉ được tô một đoạn.được tô một đoạn.- Ai tô kín được một ô vuông sẽ được tính một điểm và được tô Ai tô kín được một ô vuông sẽ được tính một điểm và được tô thêm một lần nữa.thêm một lần nữa.Quy tắc chơi2Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học Quy tắc chơi2Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học
H×nh 39Ô vuông do em tô kín sẽ được đánh dấu Dấu OÔ vuông do máy tô kín sẽ được đánh dấu Dấu XXem hình sau Chú ý: Để chiến thắng, em phải tô đoạn thẳng sao cho sau đó máy tính tạo đ#ợc ít ô vuông kín nhất. Chẳng hạn với tình huống ở hình 40, em tô đoạn thẳng tại vị trí 2 thì máy sẽ tạo thêm đ#ợc 1 ô vuông kín. Nếu em tô đoạn thẳng tại các vị trí 1 hoặc 3 thì máy tính sẽ tạo đ#ợc thêm 2 ô vuông kín. Còn nếu em tô đoạn thẳng tại vị trí 4 thì máy tính không tạo thêm đ#ợc ô vuông kín nào.Hình 40Quy tc chi2Th nm ngy 11 thỏng 10 nm 2012Tin hc My Score: 4Your Score: 5Điểm của máy là 4Điểm của em là 5Hình 39 Quy tắc chơi2
Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học Để tiếp tục lượt chơi mới ta chọn Game rồi chọn New Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học Quy tắc chơi2Nháy chuột đánh dấu kiểm vào đây để máy tính chơi trước.Nháy chuột đánh dấu kiểm vào đây để em chơi trước.H×nh 41a Quy tắc chơiThứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2012Tin học 2Nháy chuột lªn môc Skill vµ chän dßng ch÷ Board size.H×nh 40


Xem thêm: Top 14+ Game Bảo Vệ Rừng Xanh Mới Nhất 2022, Game Bảo Vệ Rừng Xanh


*
Giáo án tin học lớp 3 - Bài 1 : THÔNG TIN XUNG QUANH TA ỨNG DỤNG CỦA MÁY TÍNH TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN docx 5 2 8
*
Giáo án tin học lớp 3 - Bài 2 : MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ pps 4 2 6


Xem thêm: Trò Chơi Bóng Đá Worldcup 2018, World Cup Games

*
Giáo án tin học lớp 3 - Bài 2 : MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ ppsx 4 830 0