Em là gì giữa bề bộn đời anh

 - 

Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Bạn đang xem: Em là gì giữa bề bộn đời anh

Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt “ chú có con người yêu ngon như anh không?”. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em “ anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều”. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phải là sex. Đừng đặt điều kiện “ em yêu anh thì em phải cho anh”. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung .Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá , Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hi vọng ra lệnh cho em “ em phải thế nọ em phải thế kia”. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.

…………

Anh sẽ hỏi với em anh là gì?

Tim em có muôn ngàn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa,. Túm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.

Xem thêm: No Offense Là Gì

Vì em đã chết khi không có anh.

Vì tim em sẽ rất đau.

Vì em yêu anh.

Rất yêu…

Mãi mãi…

Em biết gọi anh như thế nào đây

Là bạn?

Là anh?

Hay là gì khác?

Và trong anh… Trời ơi em không biết

Em là gì giữa bề bộn đời anh

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung

Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi

Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi

Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau

Đau lòng em,

Đau lòng anh,

Đau lòng người

Tội lắm…

Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng

Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta…♥

*


\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 v\u1eadt trang tr\u00ed. \u0110\u1eebng mang em ra tr\u01b0ng b\u00e0y v\u1edbi thi\u00ean h\u1ea1 \u0111\u1ec3 v\u00eanh m\u1eb7t “ ch\u00fa c\u00f3 con ng\u01b0\u1eddi y\u00eau ngon nh\u01b0 anh kh\u00f4ng?”. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng l\u00e0 ti\u1ec1n. \u0110\u1eebng b\u1ea3o em “ anh c\u00f3 nhi\u1ec1u ti\u1ec1n l\u1eafm, em th\u00edch g\u00ec anh chi\u1ec1u”. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 sex. \u0110\u1eebng \u0111\u1eb7t \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n “ em y\u00eau anh th\u00ec em ph\u1ea3i cho anh”. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 c\u1ee7a chung .Em r\u1ea5t \u00edch k\u1ec9 n\u00ean \u0111\u1eebng bao gi\u1edd ch\u01a1i tr\u00f2 b\u1eaft c\u00e1 , Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ec7nh l\u1ec7nh. \u0110\u1eebng hi v\u1ecdng ra l\u1ec7nh cho em “ em ph\u1ea3i th\u1ebf n\u1ecd em ph\u1ea3i th\u1ebf kia”. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ee5 thu\u1ed9c v\u00e0o nh\u00e0 em m\u1ea5y t\u1ea7ng, b\u1ed1 m\u1eb9 em l\u00e0m \u1edf \u0111\u00e2u. Ch\u1ec9 c\u1ea7n m\u1ed9t c\u00e2u ch\u00ea bai gia \u0111\u00ecnh em. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i \u0111\u1ec3 cho c\u00f3. H\u00e3y \u0111\u1ec3 em c\u1ea3m nh\u1eadn t\u00ecnh y\u00eau c\u1ee7a anh n\u1ebfu kh\u00f4ng, Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\nKhi em y\u00eau, t\u00ecnh y\u00eau kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 duy nh\u1ea5t. Em c\u00f2n ph\u1ea3i quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn r\u1ea5t nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi. \u0110\u1eebng b\u1eaft em l\u1ef1a ch\u1ecdn. Em s\u1ebd b\u1ecf anh ngay c\u1ea3 khi em r\u1ea5t y\u00eau anh.\r\n…………\r\nAnh s\u1ebd h\u1ecfi v\u1edbi em anh l\u00e0 g\u00ec?\r\nTim em c\u00f3 mu\u00f4n ng\u00e0n m\u1ea3nh. N\u00f3 ph\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp m\u00e1u t\u1eeb nhi\u1ec1u ngu\u1ed3n. Kh\u00f4ng c\u00f3 anh, em v\u1eabn s\u1ed1ng vui v\u1ebb, v\u1eabn s\u1ed1ng c\u00f3 \u00edch, v\u1eabn c\u01b0\u1eddi nh\u0103n r\u0103ng. Kh\u00f4ng c\u00f3 anh em v\u1eabn h\u00f9ng h\u1ee5c ki\u1ebfm ti\u1ec1n, v\u1eabn ch\u0103m s\u00f3c gia \u0111\u00ecnh, v\u1eabn \u0111i ch\u01a1i v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8, h\u1ee9ng l\u00ean v\u1eabn \u0111ong \u0111\u01b0a,. T\u00fam l\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f3 anh em kh\u00f4ng ch\u1ebft. Em s\u1ebd s\u1ed1ng v\u00ec m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi.\r\nV\u00ec em \u0111\u00e3 ch\u1ebft khi kh\u00f4ng c\u00f3 anh.\r\nV\u00ec tim em s\u1ebd r\u1ea5t \u0111au.\r\nV\u00ec em y\u00eau anh.\r\nR\u1ea5t y\u00eau…\r\nM\u00e3i m\u00e3i…\r\nEm bi\u1ebft g\u1ecdi anh nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u00e2y\r\nL\u00e0 b\u1ea1n?\r\nL\u00e0 anh?\r\nHay l\u00e0 g\u00ec kh\u00e1c?\r\nV\u00e0 trong anh… Tr\u1eddi \u01a1i em kh\u00f4ng bi\u1ebft\r\nEm l\u00e0 g\u00ec gi\u1eefa b\u1ec1 b\u1ed9n \u0111\u1eddi anh\r\n\r\nG\u1ecdi th\u1ebf n\u00e0o cho th\u1ecfa n\u1ed7i ri\u00eang chung\r\n\u0110\u1ec3 kh\u00f4ng ai kh\u1ed5 t\u00e2m, kh\u00f4ng ai th\u1ea5y m\u00ecnh c\u00f3 l\u1ed7i\r\nT\u1ea5t c\u1ea3 t\u1ea1i cu\u1ed9c \u0111\u1eddi, cu\u1ed9c \u0111\u1eddi t\u1ef1 cho l\u00e0 m\u00ecnh r\u1ed9ng r\u00e3i\r\nNh\u01b0ng r\u1ed3i cu\u1ed9c \u0111\u1eddi c\u00f3 ch\u1ee9a n\u1ed5i m\u00ecnh \u0111\u00e2u!\r\n\r\nKh\u00f4ng th\u1ec3 g\u1ecdi \u0111\u00edch danh ta l\u00e0 g\u00ec c\u1ee7a nhau\r\n\u0110au l\u00f2ng em,\r\n\u0110au l\u00f2ng anh,\r\n\u0110au l\u00f2ng ng\u01b0\u1eddi\r\nT\u1ed9i l\u1eafm…\r\nNh\u01b0ng em tin cu\u1ed9c \u0111\u1eddi n\u00e0y s\u00e2u r\u1ed9ng\r\nS\u00e2u r\u1ed9ng \u0111\u1ebfn v\u00f4 c\u00f9ng n\u00ean l\u1ea1c m\u1ea5t hai ta…♥\r\n
*

…Ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai. …Ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người …Ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình.

…Ngừng lại để nhớ rằng ta đang yêu thương một ai đó và củng có một ai đó đang yêu thương ta. Cuộc sống vẫn trôi đi khi ta ngừng lại, ta nhìn lại mình của những năm tháng đã qua.

Một lần yêu thương, một lần tan vỡ. Nhiều lần yêu thương, nhiều lần tan vỡ. Bạn bè ngày cũ bây giờ người còn người mất, có người đã thật xa xôi dù gần nhau trong gang tấc. Khỏang cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn. Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng.

…Bao lâu rồi ta đã không còn biết khóc, bao lâu rồi ta không còn nhối đau vì vết thương của một ai đó. …Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình! Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương.

Sống và tồn tại là hai điều hòan toàn khác nhau, sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ. Đã bao lâu rồi ta không còn biết sống. Trái tim ta vẫn còn đau lắm nhưng nỗi đau này là do ta hay do ai đó gây cho ta? Ta đã không biết yêu thương và ta đã trả giá, ta đã chỉ biết có mình nên ta đã mất nhau.

Nếu giờ đây ta còn đau vì vết thương ngày xưa ấy thì phải chăng ta lại không biết sống thêm một lần nữa. Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại chối từ, cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn.

Xem thêm: Download Plant Vs Zombie Garden Warfare Full, Plants Vs Zombies Garden Warfare 2

Ôi cuộc sống mong manh, ngắn ngủi biết đâu ta sẽ chẳng có ngày mai, thôi hôm nay cho ta ngừng lại, ngừng lại một ngày để ta biết yêu thương.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta được thêm ngày nữa để yêu thương

Bài viết của Nguyễn Đức Hiền


Ng\u1eebng l\u1ea1i \u0111\u1ec3 y\u00eau th\u01b0\u01a1ng… \r\nCu\u1ed9c s\u1ed1ng v\u1ed9i v\u00e0ng, t\u1ea5t b\u1eadt. T\u00ecnh ng\u01b0\u1eddi mong manh, d\u1ec5 v\u1ee1. C\u00f3 \u0111\u00f4i l\u00fac ta kh\u00f4ng bi\u1ebft m\u00ecnh \u0111ang s\u1ed1ng v\u00ec c\u00e1i g\u00ec n\u1eefa. Gi\u1eefa v\u00f2ng xo\u00e1y cu\u1ed9c s\u1ed1ng bon chen, \u1ed3n \u00e0o n\u00e0y c\u00f3 l\u00fac n\u00e0o ta ng\u1eebng l\u1ea1i \u0111\u1ec3 y\u00eau th\u01b0\u01a1ng (hay ch\u1ec9 l\u00e0 c\u1ea3m nh\u1eadn s\u1ef1 y\u00eau th\u01b0\u01a1ng).\r\n
*


nh\u01b0 v\u1eady kh\u00f4ng \u1ed5n \u0111\u00e2u h\u00ec h\u00ec","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":313202,"user":{"id":1,"login_name":"lequocthuyvn","name":"duong the phong","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"duongthephong0110