DR STONE SS2 TẬP 1

 - 
*

DR. STONE mùa 2 trở lại! cuộc chiến giữa não bộ và bản lĩnh giữa Senkuu và quốc gia Khoa học sẵn sàng cho trận chiến sắp cho tới giữa khoa học và Lực lượng trong tiến sĩ STONE!
DR. STONE mùa 2 trở lại! cuộc chiến giữa não cỗ và bản lĩnh giữa Senkuu và vương quốc Khoa học chuẩn bị cho trận đánh sắp cho tới giữa khoa học và Lực lượng trong tiến sĩ STONE!
*
*