Downtown là gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú divinerank.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Downtown là gì

By the 1970s, kinh doanh strategies that appealed lớn housewives no longer sustained downtown real estate values.
Both authors suggest that downtown, though often frayed at the edges or stripped of its once appealing attractions, is a recognizable place.
Assistants went lớn a public setting - a market or a downtown street - & selected a random sample: every fourth stall, office or dwelling, for example.
Thus, it is surprising that the sampling method used in this study (i.e. sampling from downtown areas) was so crude.
The public areas included park playgrounds, where 142 samples were taken from five sầu playgrounds, one playground per park, located downtown.
A 1969 redevelopment plan identified the obsolete street plan & lachồng of quality parking as a source of downtown"s problems.
Consolidation within the retail industry led to the closing of many of downtown"s original department and specialty stores as well.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu đạt quan điểm của những biên tập viên divinerank.vn divinerank.vn hoặc của divinerank.vn University Press tốt của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Adobe Media Encoder Là Gì - Cập Nhật 2 Phần Mềm Mới Nhất Hiện Nay

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn divinerank.vn English divinerank.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cán Bộ Nguồn Là Gì ? Nguồn Cấp Dữ Liệu Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message