Desktop là gì

 - 
a view on a computer screen that contains icons (= small symbols or pictures) representing files, programs, & other features of the computer:


Bạn đang xem: Desktop là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự divinerank.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


relating khổng lồ a view on a computer screen that contains icons (= small symbols or pictures) representing files, programs, và other features of the computer:
a view on a computer screen which contains icons (= small symbols or pictures) that represent files, programs, và other features of the computer:
Small rolling lectern desks or computer carts with tiny desktops provide just enough room for a laptop computer and a mouse pad.
Wind panels are fitted lớn power the container & a thin client network was adopted because wind panels are prohibitively expensive if using standard desktops.
However, by using graphical tools, the extent to which the desktops can be configured is determined by the power provided by those tools.
There are an estimated 125 desktops all with mạng internet access, 200 laptops, both digital & video cameras available for use & checkout.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện quan điểm của những biên tập viên divinerank.vn divinerank.vn hoặc của divinerank.vn University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

khổng lồ prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving lớn the opposing side an advantage that they have demanded

Về câu hỏi này


Xem thêm: Nic Là Gì ? Card Mạng Nic Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập divinerank.vn English divinerank.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Súc Tích Là Gì - Thể Tích Và Dung Tích Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Chia sẻ