Depletion là gì

 - 
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Depletion là gì

*
*
*

depletion
*

depletion /di"pli:ʃn/ danh từ sự tháo tất cả ra, sự rút ít không còn ra, sự xả không còn ra; sự làm rỗng không sự có tác dụng suy yếu, sự làm kiệt (mức độ...) (y học) sự tản máu; sự tiêu dịch
sự cạnground water depletion: sự cạn nguồn nước ngầmsự cạn kiệtsự làm cạnsự làm cho nghèosự nghèosự thiếu thốn hụtsự xả hếtLĩnh vực: chất hóa học & vật liệuhút ít cạncó tác dụng nghèo (quặng)Lĩnh vực: đồ lýsự nghèo (quặng)P-channel depletion mode MOS transistortranzito MOS chính sách nghèo kênhbuffer depletionsự xả cỗ đệmdepletion curvecon đường cong hao tổndepletion curveđường cong tiêu haodepletion layervùng không hạt tảidepletion layervùng trốngdepletion layer photodiodephotođiôt lớp nghèodepletion layer photodiodequan liêu điôt lớp nghèodepletion modechính sách nghèodepletion mode FETFET cơ chế nghèodepletion mutationtự dưng biến đổi suy kiệtdepletion regionmiền nghèodepletion regionvùng nghèoozone depletion potentialchỉ số tiêu diệt ôzônozone depletion substancechất làm suy sút tầng ôzônozone depletion substancehóa học tàn phá ôzônreserve sầu depletionlàm cho khánh kiệt trữ lượngrunoff depletion curveđường cong tiêu hao lưu lại lượngsalt depletionsự rút ít kiệt muốistream flow depletionsự cản mẫu chảyhao mònkhan hãn hữu đi (tài ngulặng . . .)khô kiệtdepletion of foreign exchange reserves: sự khô kiệt dự trữ ngoại hốinấc cạn kiệtsự tổn định haocost depletion methodcách thức tổn hao tầm giá tổn định (trong kế toán)depletion allowancedự trữ hao hụt tài nguyêndepletion allowancekhấu trừ cạn kiệtdepletion allowancesự miễn thuế nhằm tái tạo ra những mỏdepletion allowancetrợ cấp chống phòng hao hụtdepletion expensesự cấp chi phí dự trữ nhằm tái chế tạo ra các mỏdepletion of stockssự cạn sản phẩm tồn trữdepletion reservedự trữ hao hụt tài nguyênpercentage depletioncách thức hao giảm theo tỉ trọng phần trăm danh từ o sự hút cạn, sự khai thác hết (giếng), sự rút ít hết ra, sự xả hết ra; sự làm cho rỗng ko o sự làm cho nghèo (quặng) § reserve sầu depletion : sự có tác dụng kiệt quệ trữ lượng § depletion allowance : mức miễn giảm Tỷ lệ phần trăm dầu cùng khí được miễn thuế § depletion decline : sụt giảm vày suy kiệt Sự sụt giảm tự nhiên về sản lượng của giếng xảy ra sau khi khai thác đã đạt tới nhãi con giới quanh đó của giếng trong bể chứa bao gồm thể tích ko đổi § depletion rate : tốc độ suy kiệt Tốc độ sản xuất từ một mỏ, một vỉa chứa hoặc giếng làm cho trữ lượng bị suy kiệt vào một khoảng thời gian nhất định
*Xem thêm: &Raquo; Chives Là Gì

*

*

depletion

Từ điển Collocation

depletion noun

ADJ. rapid | serious, severe, significant | resource | oxyren, ozone, etc.

VERB + DEPLETION cause, lead to lớn Increased consumption of water has led khổng lồ rapid depletion of groundwater reserves.

Từ điển WordNet


Unlượt thích depreciation and amortization, which mainly describe the deduction of expenses due to lớn the aging of equipment & property, depletion is the actual physical reduction of natural resources by companies. For example, coal mines, oil fields và other natural resources are depleted on company accounting statements. This reduction in the quantity of resources is meant khổng lồ assist in accurately identifying the value of the asset on the balance sheet.


Xem thêm: Tạp Vụ Là Gì ? Mô Tả Công Việc Nhân Viên Tạp Vụ Yêu Cầu Và Mức Lương Hiện Nay

AccountingAmortizationDepreciationFundamental AnalysisGenerally Accepted Accounting Principles - GAAP

Chuyên mục: Chia sẻ