ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG

[lt id=”8″]

1)     Item Spawn Type : Adjustable Ratio & Adjustable Total Number

2)     Spawn Rate Multiplier : 2x

3)     Weapons

                       a.         SR 3x

                      b.         DMR 3x

                       c.         AR 3x

                      d.         SMG 1.5x

                       e.         LMG 1x

                        f.         SG 0.5x

                      g.         HR 0.5x

                      h.         Pistol 0.5x

                        i.         Crossbow 0x

                        j.         Flaregun 0x

4)     Ammunitions

                       a.         Bolt 0x

5)     Attachments

                       a.         Scope 3x

                      b.         Magazin Attachment 2x

1.     Subcategory SR, AR 2x

                       c.         Muzzle Attachment 2x

1.     Subcategory SR, AR 2x

                      d.         Foregrip Attachment 2x

                       e.         Quiver 0x

6)     Heal / Boost 2x

7)     Level 2 Equipments 2x

LỊCH THI ĐẤU (WINNER)

Trận 1 - 13:30

Trận 2 - 14:15

Trận 3 - 15:00

Trận 4 - 15:45

Trận 5- 16:30

Trận 6 - 17:15

VÒNG LOẠI 1

03/01/2019

sky-gaming-daklak-e1543824464347.png

SGD

logo-icon.png

KOG Esports

cherry-esports-e1543824943998.png

Cherry Esports

sky-gaming-daklak-e1543824464347.png

SGD

gamehome-esports-e1543827015840.png

GAME HOME

Angry-Birds.png

Angry Birds

VÒNG LOẠI 2

04/01/2019

h2-gaming-e1543824377284.png

H2 Gaming

logo-icon.png

KOG Esports

Bản-sao-của-48420827_343518423147640_1598094985096331264_n-e1546498203419.png

QV Computer

vikings-white-e1543826679965.png

Vikings White

h2-gaming-e1543824377284.png

H2 Gaming

h2-gaming-e1543824377284.png

H2 Gaming

CHUNG KẾT

05/01/2019

HAD-e1546078027776.png

Have A Dream

h2-gaming-e1543824377284.png

H2 Gaming

h2-gaming-e1543824377284.png

H2 Gaming

divine_esports-e1543836522481.png

Divine Esports

VGSetup-e1546663639907.png

VG Setup

sky-gaming-daklak-e1543824464347.png

SGD

BẢNG ĐIỂM (UPDATE)

Vòng loại 1 (03/01/2019)

[lt id="66"]

Vòng loại 2 (04/01/2019)

[lt id="67"]

Chung kết (05/01/2019)

[lt id="68"]

[lt id=”65″]

Kill: Tổng số mạng giết được

Headshoot: Tổng số mạng Headshoot

Damage: Tổng số Damage gây ra.

Run: Tổng quãng đường chạy trong các trận (m)

Longest: Khoảng cách Kill xa nhất

Time: Thời gian sống trung bình trong các trận

Thông số được cung cấp bởi FirstBlood ( Phần mềm thi đấu dành giải thưởng)

[lt id=”64″]

Kill: Tổng số mạng giết được

Headshoot: Tổng số mạng Headshoot

Damage: Tổng số Damage gây ra.

Run: Tổng quãng đường chạy trong các trận (m)

Longest: Khoảng cách Kill xa nhất

Time: Thời gian sống trung bình trong các trận

Thông số được cung cấp bởi FirstBlood ( Phần mềm thi đấu dành giải thưởng)

[lt id=”63″]

Kill: Tổng số mạng giết được

Headshoot: Tổng số mạng Headshoot

Damage: Tổng số Damage gây ra.

Run: Tổng quãng đường chạy trong các trận (m)

Longest: Khoảng cách Kill xa nhất

Time: Thời gian sống trung bình trong các trận

Thông số được cung cấp bởi FirstBlood ( Phần mềm thi đấu dành giải thưởng)