Collaboration Là Gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ divinerank.vn.

Bạn đang xem: Collaboration là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


(a) collaboration between The new airport is the result of a collaboration between two of the best architects in the country.

Xem thêm: Sml Là Gì, Dizz Là Gì, Dizz Sml Là Gì, Nghĩa Là Gì Trên Facebook, Game?


in collaboration with The mission is being conducted in collaboration with the European space agency.
Universities and companies are working together in a spirit of collaboration to develop new solutions.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Devexpress Là Gì ? Tại Sao Lại Gọi Là Devexpress?


*

If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate.

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập divinerank.vn English divinerank.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}